1200 Προβλήματα & Παραδείγματα

σχετικά με τη θεωρία κυκλωμάτων και τις ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούν το TINA

1200 Προβλήματα και παραδείγματα

Σχετικά με τη Θεωρία Κυκλώματος & Ηλεκτρονικά

Συλλογή αρχείων κυκλώματος TINA.

Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το TINA για να ανοίξετε αυτά τα αρχεία

Κάντε κλικ στο κουμπί ORDER για να αγοράσετε ολόκληρη τη συλλογή.

1. DC ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ΘέμαΑριθμός κυκλωμάτων
1.1. Σειρά DC κυκλώματα19
1.2. Παράλληλα κυκλώματα συνεχούς ρεύματος10
1.3. Σειρά παράλληλων κυκλωμάτων DC39
1.4. Ισχύς σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος37
1.5. Λύστε κυκλώματα DC χρησιμοποιώντας Y για μετατροπή αστέρα12
1.6. Υπολογισμός των δύο παραμέτρων θύρας30
1.7. Κυκλώματα που περιέχουν δύο θύρες5
1.8. Κυκλώματα DC που περιέχουν ελεγχόμενες πηγές22
1.9. Κυκλώματα DC που περιέχουν λειτουργικούς ενισχυτές21
1.10. Θεωρήματα για κυκλώματα συνεχούς ρεύματος
1.10.1. Μέθοδος τρέχουσας κλάσης11
1.10.2. Μεταφορά μέγιστης ισχύος12
1.10.3. Μέθοδος τρέχουσας πλέγματος30
1.10.4. Μέθοδος τάσης κόμβου41
1.10.5. Θεώρημα του Norton23
1.10.6. Προσθήκη61
1.10.7. Θεώρημα Thevenin20
2. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ AC
ΘέμαΑριθμός κυκλωμάτων
2.1. Πηγές με ημιτονοειδή κυματομορφή 5
2.2. Δίκτυα που περιέχουν πυκνωτές

7
2.3. Δίκτυα που περιέχουν επαγωγείς12
2.4. Σύνθετοι αριθμοί7
2.5. Αντίσταση24
2.6. Σειρά RC Κυκλώματα10
2.7. Σειρά RL Κυκλώματα8
2.8. Παράλληλα κυκλώματα RC4
2.9. Παράλληλα κυκλώματα RL4
2.10. Σειρά RLC κυκλώματα10
2.11. Παράλληλα κυκλώματα RLC7
2.12. Σειρά-παράλληλα κυκλώματα RLC68
2.13. Αντήχηση7
2.14. Παράγοντας ποιότητας και Bandwith4
2.15. Ισχύει σε κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος36
2.16. Μετασχηματιστές30
2.17. Γεννήτριες τριών φάσεων16
2.18. Κυκλώματα AC που περιέχουν ελεγχόμενες πηγές4
2.19. Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος που περιέχουν λειτουργικούς ενισχυτές21
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΘέμαΑριθμός κυκλωμάτων
3.1. RC δίκτυα
3.1.1. Δίκτυα πρώτης παραγγελίας21
3.1.2. Δίκτυα δεύτερης τάξης9
3.1.3. Δίκτυα υψηλότερης τάξης2
3.1.4. Κυκλώματα που περιέχουν ελεγχόμενες πηγές6
3.1.5. Κυκλώματα που περιέχουν λειτουργικούς ενισχυτές8
3.2. RL Networks
3.2.1. Δίκτυα πρώτης παραγγελίας15
3.2.2. Δίκτυα δεύτερης τάξης3
3.2.3. Κυκλώματα που περιέχουν ελεγχόμενες πηγές2
3.3. RLC Networks32

3.4. Προβλήματα σταθερότητας25
4. ANALOG ELECTRONICS
ΘέμαΑριθμός κυκλωμάτων
4.1. Ενεργά φορτία και τρέχουσες πηγές12
4.2. Ενεργά φίλτρα11
4.3. Συσκευές ενίσχυσης20
4.4. Ενισχυτές25
4.5. Αναλογικά κυκλώματα14
4.6. Διαφορικοί ενισχυτές32
4.7. Δίοδοι51
4.8. ανατροφοδότηση10
4.9. Απόκριση συχνότητας16
4.10. Λειτουργικοί ενισχυτές31
4.11. Λειτουργικοί ενισχυτές και δίοδοι17
4.12. Ταλαντωτές27
4.13. Ενισχυτές ισχύος6
4.14. Χρονοδιακόπτες (555)13
4.15. Τρανζίστορ18
4.16. Διάφορα15
4.17. Εισαγωγή στις ψηφιακές ηλεκτρονικές συσκευές30
5. ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΘέμαΑριθμός κυκλωμάτων
5.1. Προσθήκη6
5.2. Νόμους Boolean11
5.3. Συγκριτικά4
5.4. Αποκωδικοποιητές και κωδικοποιητές10
5.5 Πύλες16
5.6. Μετατροπείς και ρυθμιστικά7
5.7. Πολυπλέκτες5
5.8. Μετατόπιση8
5.9. Ενεργοποιεί3
5.10. Μετρητές21
5.11. Σαγιονάρες9
5.12. Κατασκευάστηκε Ics26
5.13. Διάφορα4
6. ΕΛΕΓΧΟΣ
ΘέμαΑριθμός κυκλωμάτων
6.1. Πρώτες παραγγελίες4
6.2. Δεύτερη τάξη1
6.3. Ελεγκτές9
6.4. ΝΕΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ4
6.5. Λειτουργίες4
6.6. Μη γραμμική9


Κάντε κλικ στο κουμπί ORDER για να αγοράσετε ολόκληρη τη συλλογή.