Ηλεκτρονική προσομοίωση αναλογικού κυκλώματος στο TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

Η προσομοίωση αναλογικού κυκλώματος στο TINACloud είναι πολύ παρόμοια με την offline έκδοση του TINA που περιγράφεται εδώ https://www.tina.com/analog-simulation/ αλλά TINACloud μπορείτε να τρέξετε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης χωρίς εγκατάσταση και οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

Δοκιμάστε το TINACloud στο παρακάτω παράθυρο.

Από το μενού Ανάλυσης εκτελέστε Ανάλυση AC και Χαρακτηριστικά Μεταφοράς AC ή Μεταβατικές ... για να δείτε τα παρακάτω διαγράμματα.

Αποτέλεσμα της ανάλυσης AC: Bode Plot
Αποτέλεσμα της ανάλυσης AC: Bode Plot
Αποτέλεσμα της προσωρινής ανάλυσης
Αποτέλεσμα της προσωρινής ανάλυσης

Ψηφιακή προσομοίωση
Προσομοίωση VHDL
Προσομοίωση MCU
Μικτό κύκλωμα προσομοίωσηςn
Διαδραστική λειτουργία