Εργαλ

Εργαλ

Jump to TINA Main Page & General Information 

Εργαλ

Με το Εργαλείο επεξεργασίας εργαλείων Component μπορείτε να προσθέσετε τα δικά σας στοιχεία στη γραμμή εργαλείων Component Tool της TINA.

Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε νέες ομάδες και κουμπιά συνιστωσών και μπορείτε να μετακινήσετε τις ομάδες και κουμπιά στοιχείων οπουδήποτε στη γραμμή εργαλείων συνιστωσών.