Ηλεκτρονική Σχεδίαση

Από την ιδέα στην πραγματικότητα

Ηλεκτρονική Σχεδίαση

Από την ιδέα στην πραγματικότητα
Ηλεκτρονικός Σχεδιασμός - Από την Έννοια στην Πραγματικότητα, 4th Ηλεκτρονική έκδοση

Ηλεκτρονικός Σχεδιασμός - Από την Έννοια στην Πραγματικότητα
Με τον Martin S. Roden, τον Gordon L. Carpenter και τον William R. Wieserman
4η ηλεκτρονική έκδοση

Αυτό το εξαιρετικό βιβλίο δίνει στους φοιτητές μηχανικής και εξειδικευμένους επαγγελματίες του 21st αιώνα τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάλυση και το σχεδιασμό αποτελεσματικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων. Περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα κυκλωμάτων τα οποία είναι τώρα διαθέσιμα στο TINA με ένα κλικ του ποντικιού από την ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου που εκδόθηκε από την DesignSoft.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαιο 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Κεφάλαιο 2: ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

Κεφάλαιο 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Κεφάλαιο 4: ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ TRANSISTOR BIPOLAR JUNCTION

Κεφάλαιο 5: ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TRANSISTOR BIPOLAR JUNCTION

Κεφάλαιο 6: ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TRANSISTOR FIELD-EFFECT

Κεφάλαιο 7: Σταθερότητα BIAS των ενισχυτών TRANSISTOR

Κεφάλαιο 8: ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

Κεφάλαιο 9: ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

Κεφάλαιο 10: Συμπεριφορά συχνότητας των ενισχυτών TRANSISTOR

Κεφάλαιο 11: FEEDBACK ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Κεφάλαιο 12: ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

Κεφάλαιο 13: QUASI-LINEAR CIRCUITS

Κεφάλαιο 14: ΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Κεφάλαιο 15: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ LOGIC

Κεφάλαιο 16: ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
1.0 Εισαγωγή
Ιστορικό 1.1, 1
Μοντέλα κυκλωμάτων στερεάς κατάστασης 1.2, 3
1.3 γραμμικά και μη γραμμικά στοιχεία κυκλώματος, 4
Αναλογικά και ψηφιακά σήματα 1.4, 6
1.5 εξαρτώμενες πηγές, 7
Εφέ συχνότητας 1.6, 8
Ανάλυση και σχεδιασμός 1.7, 10
1.7.1 Σύγκριση σχεδιασμού και ανάλυσης, 10
1.7.2 Προέλευση απαιτήσεων σχεδιασμού, 10
1.7.3 Τι σημαίνει "Open-Ended" και "Trade Off" ;, 11
1.8 Προσομοιωτές Υπολογιστών, 13
1.9 Στοιχεία της διαδικασίας σχεδιασμού, 14
Αρχές σχεδιασμού 1.9.1, 15
Ορισμός προβλήματος 1.9.2, 16
1.9.3 Υποδιαίρεση του προβλήματος, 17
Τεκμηρίωση 1.9.4, 17
1.9.5 Το σχηματικό διάγραμμα, 18
1.9.6 Η λίστα μερών, 18
Λίστες λειτουργίας 1.9.7 και άλλη τεκμηρίωση, 19
1.9.8 Χρήση εγγράφων, 20
Λίστα ελέγχου 1.9.9, 20
1.9.10 Πρωτότυπο του κυκλώματος, 21
Περίληψη, 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΙΔΙΑΙΤΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ
2.0 Εισαγωγή, 24
2.1 ιδανικοί ενισχυτές, 25
2.1.1 εξαρτώμενες πηγές, 25
2.1.2 ισοδύναμο κύκλωμα λειτουργικού ενισχυτή, 27
Μέθοδος ανάλυσης 2.1.3, 30
2.2 Ο μετατροπέας αναστροφής, 30
2.3 Ο μη αναστρέψιμος ενισχυτής, 33
2.4 Αντίσταση εισόδου των κυκλωμάτων Op-Amp, 41
Συνδυασμένες μετατροπές 2.5 και μη αντιστρέψιμες εισόδους, 44
2.6 Σχεδίαση κυκλωμάτων Op-Amp, 46
2.7 Άλλες εφαρμογές Op-Amp, 52
Κύκλωμα αρνητικής αντίστασης 2.7.1, 52
Γεννήτρια εξαρτώμενου ρεύματος 2.7.2, 53
2.7.3 μετατροπέα ρεύματος προς τάση, 54
2.7.4 Μετατροπέας τάσης προς ρεύμα, 55
Ενισχυτής μετατροπής 2.7.5 με αντίσταση, 56
Εφαρμογές αναλογικών υπολογιστών 2.7.6, 57
2.7.7 Μη Αναστρέψιμος Συγκροτητής Miller, 59
Περίληψη, 60
Προβλήματα, 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
3.0 Εισαγωγή, 70
Θεωρία 3.1 ημιαγωγών, 71
3.1.1 Αγωγή σε Υλικά, 73
Διεξαγωγή 3.1.2 σε υλικά ημιαγωγών, 75
3.1.3 κρυσταλλική δομή, 76
3.1.4 Παραγωγή και Ανασύνδεση Ηλεκτρονίων και Τρυπών, 78
3.1.5 Doped Semiconductors, 79
3.1.6 n-Τύπος Ημιαγωγών, 80
3.1.7 p-Τύπος Ημιαγωγών, 80
Συγκεντρώσεις φορέων 3.1.8, 80
3.1.9 Υπερβολικοί Μεταφορείς, 82
Ανασυνδυασμός 3.1.10 και δημιουργία φορέων υπέρβασης, 82
3.1.11 Μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, 83
3.1.12 Διάχυση των Φορέων, 83
3.1.13 παρασύρει σε ηλεκτρικό πεδίο, 84
Δίοδοι ημιαγωγών 3.2, 87
Κατασκευή διόδων 3.2.1, 89
3.2.2 Σχέση μεταξύ ρεύματος δίοδος και τάσης δίοδος, 90
Λειτουργία διόδου 3.2.3, 92
Εφέ θερμοκρασίας 3.2.4, 93
Μοντέλα ισοδύναμων κυκλωμάτων διόδων 3.2.5, 95
Ανάλυση κυκλώματος διόδου 3.2.6, 96
Γραφική Ανάλυση, 96
Piecewise-Linear Approximation, 99
Δυνατότητα χειρισμού ισχύος 3.2.7, 103
Χωρητικότητα δίοδος 3.2.8, 104
3.3 Διόρθωση, 104
Διόρθωση με μισό κύμα 3.3.1, 105
Διόρθωση πλήρους κύματος 3.3.2, 106
Φιλτράρισμα 3.3.3, 107
Κύκλωμα διπλασιασμού τάσης 3.3.4, 110
3.4 διόδους Zener, 112
Ρυθμιστής 3.4.1 Zener, 113
3.4.2 Πειράματα Zener και Ρυθμός ποσοστών 117, XNUMX
3.5 κλινοστάτες και σφιγκτήρες, 119
3.5.1 Clippers, 119
3.5.2 Σφιγκτήρες, 124
3.6 κυκλώματα Op-Amp που περιέχουν διόδους, 127
3.7 Εναλλακτικοί τύποι δίοδοι, 129
3.7.1 Schottky Diodes, 129
Δίοδοι εκπομπής φωτός 3.7.2 (LED), 130
Δίοδοι φωτογραφιών 3.7.3, 131
Προδιαγραφές κατασκευαστών 3.8, 132
Περίληψη, 133
Προβλήματα, 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
4.0 Εισαγωγή, 149
4.1 Δομή Διπολικών Τρανζίστορ, 149
4.2 μοντέλο μεγάλου σήματος BJT, 153
4.3 Παραγωγή μικρού σήματος ac Μοντέλα, 154
Δύο θυρών μικρού σήματος 4.4 ac Μοντέλα, 156
Χαρακτηριστικές καμπύλες 4.5, 158
Φύλλα δεδομένων κατασκευαστών 4.6 για BJTs, 160
Μοντέλα 4.7 BJT για προσομοιώσεις υπολογιστών, 161
Ενότητες 4.8 Ενισχυτή Ενός Σταδίου, 164
4.9 Ενίσχυση μονοφωνικών ενισχυτών, 166
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την ισχύ 4.10, 169
4.10.1 Εξαγωγή εξισώσεων εξουσίας, 170
4.11 Ανάλυση και σχεδιασμός των κυκλωμάτων Bias ενισχυτή τάσης, 172
Διαδικασία ανάλυσης 4.11.1, 172
Διαδικασία σχεδιασμού 4.11.2, 177
Πηγές τροφοδοσίας ενισχυτή 4.11.3, 183
4.11.4 Επιλογή των στοιχείων, 184
4.12 Ανάλυση και σχεδιασμός κυκλωμάτων Bias Bias Current, 184
4.13 μη γραμμικοτήτων των διπολικών τρανζίστορ συνδέσεων188
Χαρακτηριστικά ενεργοποίησης και απενεργοποίησης 4.14 των κυκλωμάτων BJT, 190
4.15 ολοκληρωμένο κύκλωμα κατασκευής, 192
4.15.1 Τρανζίστορ και Δίοδοι, 192
4.15.2 αντιστάσεις, 193
4.15.3 πυκνωτές, 193
4.15.4 πλευρικό τρανζίστορ, 194
Περίληψη, 194
Προβλήματα, 195

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TRANSISTOR BIPOLAR JUNCTION
5.0 Εισαγωγή, 207
Ενισχυτής 5.1 Common-Emitter, 208
Φόρμουλα σύνθετης αντίστασης κέρδους 5.1.1, 208
5.1.2 Αντίσταση εισόδου, Rin, 209
5.1.3 Τρέχον κέρδος, Αi, 210
Κέρδος τάσης 5.1.4, Av, 210
5.1.5 Αντίσταση εξόδου, Ro, 211
5.2. Κοινός πομπός με αντίσταση πομπού (ενισχυτής πομπού-αντιστάτη), 213
5.2.1 Αντίσταση εισόδου, Rin, 213
5.2.2 Τρέχον κέρδος, Αi, 215
Κέρδος τάσης 5.2.3, Av, 215
5.2.4 Αντίσταση εξόδου, Ro, 215
Ενισχυτής 5.3 Common-Collector (πομπός), 224
5.3.1 Αντίσταση εισόδου, Rin, 224
5.3.2 Τρέχον κέρδος, Αi, 225
Κέρδος τάσης 5.3.3, Av, 225
5.3.4 Αντίσταση εξόδου, Ro, 226
Ενισχυτής κοινής βάσης 5.4, 230
5.4.1 Αντίσταση εισόδου, Rin, 231
5.4.2 Τρέχον κέρδος, Αi, 231
Κέρδος τάσης 5.4.3, Av, 232
5.4.4 Αντίσταση εξόδου, Ro, 232
Εφαρμογές ενισχυτή τρανζίστορ 5.5, 236
Διαχωριστής φάσης 5.6, 237
Ενισχυτής 5.7, 238
5.7.1 Χωρητική σύζευξη, 238
5.7.2 άμεση σύζευξη, 238
Σύνδεση μετασχηματιστή 5.7.3, 241
5.7.4 Οπτική ζεύξη, 243
Ανάλυση πολλαπλών σταθμών 5.8, 245
5.9 Διαμόρφωση Cascode, 250
5.10 Τρέχουσες πηγές και ενεργά φορτία, 252
5.10.1 Μια απλή πηγή ρεύματος, 252
5.10.2 Widlar τρέχουσα πηγή, 253
5.10.3 Wilson τρέχουσα πηγή, 256
5.10.4 Πολλαπλές πηγές ρεύματος με τη χρήση τρεχουσών κατόπτρων, 258
Περίληψη, 259
Προβλήματα, 262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
6.0 Εισαγωγή, 277
6.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των FETs, 278
6.2 Μεταλλο-Οξείδιο Ημιαγωγών FET (MOSFET), 279
Χαρακτηριστικά τερματικού MOSFET 6.2.1, 281
6.2.2 Λειτουργία εξάντλησης MOSFET, 284
6.2.3 ισοδύναμο κύκλου μεγάλου σήματος, 287
Μοντέλο μικρού σήματος 6.2.4 του MOSFET, 287
Τρανζίστορ 6.3 Junction Field Effect (JFET), 290
6.3.1 JFET Παραλλαγή τάσης πύλης προς πηγή, 293
Χαρακτηριστικά μεταφοράς 6.3.2 JFET, 293
6.3.3 JFET Small-Signal ac Μοντέλο, 296
6.4 Ενισχυτής FET Διαμορφώσεις και Biasing, 299
6.4.1 Συγκριτική διάκριση MOSFET, 299
Ενσωματωμένα κυκλώματα 6.5 MOSFET, 302
6.5.1 Προέλευση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων MOSFET, 303
6.5.2 Body Effect, 305
6.6 Σύγκριση του MOSFET με το JFET, 306
Μοντέλα 6.7 FET για προσομοιώσεις υπολογιστών, 308
Ενισχυτές 6.8 FET - Canonical Configurations, 312
Ανάλυση Ενισχυτή 6.9 FET, 314
6.9.1 Ο ενισχυτής CS (και αντιστάτης πηγής), 314
6.9.2 Ο ενισχυτής CG, 319
6.9.3 Ο ενισχυτής CD (SF), 323
6.10 Σχεδιασμός ενισχυτή FET, 326
6.10.1 Ο ενισχυτής CS, 326
6.10.2 Ο ενισχυτής CD, 336
6.10.3 Ο ενισχυτής Bootstrap SF, 340
6.11 άλλες συσκευές, 343
6.11.1 μεταλλικό ημιαγωγό μετασχηματιστή, 343
6.11.2 VMOSFET, 344
6.10.3 Άλλες συσκευές MOS, 344
Περίληψη, 345
Προβλήματα, 346
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TRANSISTOR
7.0 Εισαγωγή, 358
7.1 Τύποι παρεμβολών, 358
7.1.1 Επίδειξη τροφοδοσίας ρεύματος, 359
7.1.2 Τάση τροφοδοσίας και ρεύματος, 360
7.2 Επιδράσεις αλλαγών παραμέτρων - Σταθερότητα Bias, 362
Διαμόρφωση 7.2.1 CE, 363
Διαμόρφωση 7.2.2 EF, 369
Αποζημίωση διόδου 7.3, 372
7.4 Σχεδιασμός για σταθερότητα bias ενισχυτή BJT, 374
Εφέ θερμοκρασίας 7.5 FET, 375
7.6 Παραλλαγές θερμοκρασίας, 377
Περίληψη, 379
Προβλήματα, 380

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

8.0 Εισαγωγή, 384
Κλάσεις Ενισχυτών 8.1, 384
Λειτουργία 8.1.1 Class-A, 385
Λειτουργία 8.1.2 Class-B, 385
Λειτουργία 8.1.3 Class-AB, 387
Λειτουργία 8.1.4 Class-C, 388
Κύκλωμα ενισχυτή ισχύος 8.2 - Λειτουργία κλάσης Α, 389
Ενισχυτής 8.2.1 επαγωγής, 389
Ενισχυτής ισχύος 8.2.2 μετασχηματιστή, 391
Κύκλωμα ενισχυτή ισχύος 8.3 - Λειτουργία κλάσης-B, 395
8.3.1 Συμπληρωματική συμμετρία Ενισχυτής ισχύος κατηγορίας B και -AB, 395
8.3.2 συμπιεσμένοι με δίοδο συμπληρωματικοί συμετρικοί ενισχυτές ισχύος κατηγορίας Β (CSDC), 398
Υπολογισμοί ισχύος 8.3.3 για ενισχυτή ώθησης Push-Pull Class, 401
8.4 Circuit του Ντάρλινγκτον, 408
Τροφοδοσία 8.5 με τρανζίστορ ισχύος, 413
Τροφοδοτικό 8.5.1 με χρήση διακριτών εξαρτημάτων, 413
Τροφοδοσία ρεύματος 8.5.2 με ρυθμιστή IC (τριφασικός ρυθμιστής), 417
Τροφοδοσία 8.5.3 με ρυθμιστή ρυθμιζόμενου τριών ακροδεκτών, 421
Ρυθμιστής υψηλότερου ρεύματος 8.5.4, 422
Ρυθμιστές εναλλαγής 8.6, 423
8.6.1 Αποδοτικότητα των ρυθμιστών αλλαγής, 425
Περίληψη, 425
Προβλήματα, 426

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ
9.0 Εισαγωγή, 437
9.1 Διαφορικοί Ενισχυτές, 438
9.1.1 dc Χαρακτηριστικά μεταφοράς, 438
Κέρδη 9.1.2 Common-Mode και Differential-Mode, 439
Διαφορικός ενισχυτής 9.1.3 με σταθερή πηγή ρεύματος, 442
Διαφορικός ενισχυτής 9.1.4 με είσοδο και έξοδο μονής λήξης, 445
Ρυθμιστές επιπέδου 9.2, 451
9.3 Το τυπικό Op-Amp, 454
Συσκευασία 9.3.1, 455
Απαιτήσεις ισχύος 9.3.2, 456
9.3.3 Το 741 Op-Amp, 456
Κυκλώματα Bias, 457
Προστασία από βραχυκύκλωμα, 457
Φάση εισόδου, 458
Ενδιάμεση σκηνή, 458
Στάδιο εξόδου, 458
Προδιαγραφές κατασκευαστών 9.4, 459
9.5 Πρακτικοί ενισχυτές, 459
9.5.1 Αύξηση τάσης ανοιχτού βρόχου (G), 460
Τροποποιημένο μοντέλο Op-Amp 9.5.2, 461
Τάση μετατόπισης εισόδου 9.5.3 (Vio) 461
9.5.4 Εισαγωγή Bias Current (Ibias), 463
Απόρριψη κοινής λειτουργίας 9.5.5, 467
Αναλογία απορρίψεων τροφοδοσίας 9.5.6, 467
9.5.7 Αντίσταση εξόδου, 468
9.6 Υπολογιστική προσομοίωση κυκλωμάτων Op-Amp, 471
9.7 μη αναστρέψιμος ενισχυτής, 473
9.7.1 Αντίσταση εισόδου και εξόδου, 473
9.7.2 αύξηση τάσης, 475
Ενισχυτής πολλαπλών εισόδων 9.7.3, 478
Ενισχυτής μετατροπής 9.8, 479
9.8.1 Αντίσταση εισόδου και εξόδου, 479
9.8.2 αύξηση τάσης, 480
Ενισχυτές πολλαπλών εισόδων 9.8.3, 482
9.9 Διαφορικό Σύνοψη, 485
Ενισχυτές 9.10 με εξισορροπημένες εισόδους ή εξόδους, 489
9.11 Σύζευξη μεταξύ πολλαπλών εισόδων, 492
9.12 ενισχυτές οπτικής ισχύος, 493
9.12.1 Bridge Power Op-Amp, 494
9.12.2 Intercom, 495
Περίληψη, 496
Προβλήματα, 496
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TRANSISTOR
10.0 Εισαγωγή, 509
10.1 Αντίσταση χαμηλής συχνότητας των ενισχυτών, 513
10.1.1 Αντίσταση χαμηλής συχνότητας του ενισχυτή αντιστάσεων πομπού, 513
Σχεδιασμός 10.1.2 για δεδομένο χαρακτηριστικό συχνότητας, 518
10.1.3 Αντίσταση χαμηλής συχνότητας του ενισχυτή Common-Emitter, 522
10.1.4 απόκριση χαμηλής συχνότητας του ενισχυτή κοινής πηγής, 525
Απόκριση χαμηλής συχνότητας 10.1.5 του ενισχυτή κοινής βάσης, 528
10.1.6 απόκριση χαμηλής συχνότητας του ενισχυτή πομπού, 529
10.1.7 Αντίσταση χαμηλής συχνότητας του ενισχυτή προέλευσης-ακολουθίας, 530
10.2 μοντέλα τρανζίστορ υψηλής συχνότητας, 532
Θεώρημα 10.2.1 Miller, 533
10.2.2 Μοντέλο BJT υψηλής συχνότητας, 534
Μοντέλο FET υψηλής συχνότητας 10.2.3, 537
10.3 απόκριση υψηλής συχνότητας των ενισχυτών, 538
10.3.1 απόκριση υψηλής συχνότητας του ενισχυτή κοινής εκπομπής, 538
10.3.2 απόκριση υψηλής συχνότητας του ενισχυτή κοινής πηγής, 542
10.3.3 απόκριση υψηλής συχνότητας του ενισχυτή κοινής βάσης, 544
10.3.4 απόκριση υψηλής συχνότητας του ενισχυτή εκπομπής πομπού, 546
10.3.5 απόκριση υψηλής συχνότητας του ενισχυτή Common-Drain (SF), 548
Ενισχυτές Cascode 10.3.6, 549
10.4 Ενισχυτής υψηλής συχνότητας, 550
Απόκριση συχνότητας 10.5 των κυκλωμάτων Op-Amp, 550
10.5.1 Open-Loop Op-Amp Response554
10.5.2 Μετατόπιση φάσης, 557
10.5.3 Rate Slew, 557
Ενισχυτές σχεδιασμού 10.5.4 που χρησιμοποιούν πολλαπλούς ενισχυτές, 560
Ενισχυτής 10.5.5 101, 567
Περίληψη, 570
Προβλήματα, 571
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
11.0 Εισαγωγή, 585
Αναφορές ενισχυτή ανατροφοδότησης 11.1, 586
11.2 Τύποι σχολίων, 587
Ενισχυτές ανατροφοδότησης 11.3, 588
Ανατροφοδότηση ρεύματος 11.3.1 - Αφαίρεση τάσης για διακριτά ενισχυτές, 588
Ανατροφοδότηση τάσης 11.3.2 - Αφαίρεση ρεύματος για διακριτούς ενισχυτές, 592
Ενισχυτές ανατροφοδότησης πολλαπλών βαθμίδων 11.4, 594
Ανατροφοδότηση 11.5 σε ενισχυτές λειτουργίας, 595
11.6 Σταθερότητα των ενισχυτών ανάδρασης, 599
Σύστημα σταθερότητας και συχνότητας 11.6.1, 601
11.6.2 Bode Οικόπεδα και σταθερότητα συστήματος, 605
Αναφορά συχνότητας 11.7 - Ενισχυτής ανάδρασης, 610
Ενισχυτής 11.7.1 με ένα πόλο, 610
Ενισχυτής 11.7.2 δύο πόλων, 611
11.8 Σχεδιασμός ενισχυτή τριών πόλων με ισοσταθμιστή μολύβδου, 617
11.9 ισοσταθμιστή φάσης, 623
11.10 Επιπτώσεις της χωρητικής φόρτωσης, 624
11.11 ταλαντωτές, 625
11.11.1 Οι ταλαντωτές Colpitts και Hartley, 625
11.11.2 Ο ταλαντωτής γέφυρας του Wien, 626
11.11.3 Ο ταλαντωτής αλλαγής φάσης, 628
11.11.4 Ο ταλαντωτής κρυστάλλου, 629
11.11.5 γεννήτρια τόνου αφής, 631
Περίληψη, 631
Προβλήματα, 633
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
12.0 Εισαγωγή, 641
Ενσωματωτές και διαχωριστές 12.1, 641
12.2 Σχεδίαση ενεργού δικτύου, 645
Ενεργά φίλτρα 12.3, 648
12.3.1 Ιδιότητες φίλτρου και ταξινόμηση, 649
12.3.2 ενεργά φίλτρα πρώτης παραγγελίας, 655
Ενιαίος ενισχυτής 12.4 - Γενικός τύπος, 666
Κλασικά αναλογικά φίλτρα 12.5, 668
12.5.1 φίλτρα Butterworth, 669
12.5.2 φίλτρα Chebyshev, 672
Μετασχηματισμοί 12.6, 674
12.6.1 Χαμηλή μετάβαση σε μετασχηματισμό υψηλής διέλευσης, 674
12.6.2 Χαμηλή μετάβαση στο μετασχηματισμό περάσματος ζώνης, 675
Σχεδιασμός 12.7 των φίλτρων Butterworth και Chebyshev, 676
Φίλτρο χαμηλού περάσματος 12.7.1, 677
Παραγγελία φίλτρου 12.7.2, 677
Παράμετρος συντελεστή κλίμακας 12.7.3, 680
Φίλτρο High-Pass 12.7.4, 688
Σχεδίαση φίλτρων 12.7.5 Band-Pass και Band-Stop Filter, 690
Φίλτρα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 12.8, 694
Φίλτρα Switched-Capacitor 12.8.1, 695
Φίλτρο χαμηλής διέλευσης Butterworth χαμηλής διέλευσης 12.8.2 από την έκτη σειρά 697
12.9 Τελικές Παρατηρήσεις, 699
Περίληψη, 699
Προβλήματα, 700
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
13.0 Εισαγωγή, 706
13.1 ανορθωτές, 706
Περιοριστές ανάδρασης 13.2, 717
Σύγκριση 13.3, 731
13.4 Schmitt Triggers, 735
13.4.1 Schmitt ενεργοποιεί με περιοριστές, 738
Ενσωματωμένο κύκλωμα Schmitt Trigger 13.4.2, 744
Μετατροπή 13.5 μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών, 746
Μετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικό 13.5.1, 746
Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό 13.5.2, 747
Περίληψη, 751
Προβλήματα, 752

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
14.0 Εισαγωγή, 760
14.1 High-Pass RC Δίκτυο, 762
14.1.1 Απόκριση σταθερής κατάστασης του δικτύου High-Pass σε παλμικό τραίνο, 766
14.2 Σταθερή κατάσταση χαμηλής απόκρισης RC Δίκτυο σε παλμικό τρένο, 771
Δίοδοι 14.3, 777
14.3.1 Απόκριση σταθερής κατάστασης του κυκλώματος δίοδος σε παλμικό τραίνο, 777
14.4 Trigger Circuits, 781
14.4.1 Pulse Train Response, 782
14.5 Ο χρονοδιακόπτης 555, 783
14.5.1 Ο ταλαντωτής χαλάρωσης, 784
14.5.2 Το 555 ως ταλαντωτής, 787
14.5.3 Το 555 ως μονοσταθές κύκλωμα, 794
Περίληψη, 796
Προβλήματα, 797

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
15.0 Εισαγωγή, 805
15.1 Βασικές έννοιες της ψηφιακής λογικής, 805
Ορισμοί Κλάσης 15.1.1 - Θετική και Αρνητική Λογική, 806
15.1.2 Ανεξάρτητη ώρα ή Unclocked Logic, 807
15.1.3 Χρονική Εξάρτηση ή Χρονική Λογική, 807
Λειτουργίες στοιχειωδών λογικών 15.1.4, 807
Αλγόριθμος Boolean 15.1.5, 811
15.2 IC κατασκευή και συσκευασία, 812
15.3 Πρακτικές σκέψεις στο ψηφιακό σχεδιασμό, 814
Χαρακτηριστικά ψηφιακού κυκλώματος 15.4 των BJTs, 817
15.5 διπολικές λογικές οικογένειες, 818
15.6 Λογική Τρανζίστορ-Τρανζίστορ (TTL), 818
Διαμορφώσεις συλλέκτη 15.6.1, 820
15.6.2 Active Pull Up, 823
15.6.3 H-TTL και LP-TTL Gates, 828
15.6.4 Schottky TTL Gates, 828
15.6.5 Πύλες τριάς, 829
Λίστα καταλόγων συσκευών 15.6.6, 831
Συγχρονισμένη λογική 15.7 (ECL), 832
Λίστα καταλόγων συσκευών 15.7.1, 834
Χαρακτηριστικά ψηφιακού κυκλώματος 15.8 των FET, 835
15.8.1 Το n- Ενίσχυση καναλιού MOSFET, 835
15.8.2 Το p-Ενίσχυση καναλιών MOSFET, 835
15.9 FET οικογένειες τρανζίστορ, 836
15.9.1 n-Mann Channel, 836
15.9.2 p-Mann Channel, 836
15.10 Συμπληρωματικό MOS (CMOS), 837
15.10.1 CMOS Analog Switch, 841
Λίστα λίστας συσκευών 15.10.2 CMOS και κανόνες χρήσης, 843
Σύγκριση 15.11 των λογικών οικογενειών, 845
Περίληψη, 847
Προβλήματα, 848

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 - ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
16.0 Εισαγωγή, 856
Αποκωδικοποιητές και κωδικοποιητές 16.1, 857
16.1.1 επιλογέας δεδομένων / πολυπλέκτης, 860
Κωδικοποιητές / αποκωδικοποιητές πληκτρολογίου 16.1.2, 862
16.1.3 Γεννήτριες / Ντάμα 864, XNUMX
16.2 Drivers και συσχετισμένα συστήματα, 864
16.2.1 Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), 867
16.3 Flip-Flops, Κλειδιά και Shift Registers, 868
Xnumx Flip-Flops, 16.3.1
16.3.2 Κλειδιά και μνήμες, 875
16.3.3 Shift Registers, 877
16.4 μετρητές, 879
Μέτρηση συχνότητας 16.4.1, 886
Ρολόγια 16.5, 889
16.5.1 ελεγχόμενος τάσης ταλαντωτής, 889
Αναμνήσεις 16.6, 892
16.6.1 σειριακές αναμνήσεις, 892
Μνήμη τυχαίας προσπέλασης 16.6.2 (RAM), 895
16.6.3 ROM και PROM, 896
16.6.4 EPROM, 897
16.7 πιο πολύπλοκα κυκλώματα, 899
Αριθμητική μονάδα λογικής 16.7.1 (ALU), 899
Πλήρεις προσθήκες 16.7.2, 900
16.7.3 Look-Ahead Carry Generators, 900
Συγκριτής μεγέθους 16.7.4, 902
Προγραμματιζόμενη λογική σειράς 16.8 (PAL), 903
16.9 Εισαγωγή στα Προβλήματα, 903
16.9.1 Δημιουργία Τυχαίων Αριθμών, 904
16.9.2 Μέτρηση της μηχανικής γωνίας ταχύτητας, 904
16.9.3 Ο διακόπτης Hall Effect, 905
16.9.4 Χρήση των Windows Timing, 906
16.10 Τελικές Παρατηρήσεις, 907
Προβλήματα, 908

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
A. Micro-Cap και SPICE, 929
Β. Τυπικές τιμές συνιστωσών, 944
Γ. Φύλλα δεδομένων κατασκευαστών, 946
Δ. Απάντηση σε επιλεγμένα προβλήματα, 985