Βελτιστοποίηση

Βελτιστοποίηση

Jump to TINA Main Page & General Information 

Χρησιμοποιώντας ΤΙΝΑΟι άγνωστες παράμετροι κυκλώματος της λειτουργίας βελτιστοποίησης μπορούν να προσδιοριστούν αυτόματα, έτσι ώστε το δίκτυο να μπορεί να παράγει μια προκαθορισμένη τιμή εξόδου στόχου, ελάχιστη ή μέγιστη.

Η βελτιστοποίηση είναι χρήσιμη όχι μόνο στον σχεδιασμό κυκλωμάτων αλλά στη διδασκαλία, την κατασκευή παραδειγμάτων και προβλημάτων.

Βελτιστοποίηση, εικόνα 1