Συμβολική ανάλυση

Συμβολική ανάλυση

Jump to TINA Main Page & General Information 

Η συμβολική ανάλυση παράγει την έκφραση κλειστής μορφής της συνάρτησης μεταφοράς, ισοδύναμη αντίσταση, σύνθετη αντίσταση ή απόκριση των αναλογικών γραμμικών δικτύων.

Στον τρόπο ανάλυσης DC και AC, η TINA αντλεί τύπους σε πλήρη συμβολική ή ημι-συμβολική μορφή. Σε παροδική ανάλυση, η απόκριση προσδιορίζεται ως συνάρτηση του χρόνου. Οι μεταβλητές κυκλώματος μπορούν να αναφερθούν είτε ως συμβολικά ονόματα είτε ως τιμές βάσει μιας συνιστώσας. Μέσω συμβολικής ανάλυσης, πόλοι και μηδενικά γραμμικά κυκλώματα μπορούν να υπολογιστούν και να γραφτούν.

Μπορείτε να προετοιμάσετε αποτελεσματικά εκθέσεις και παρουσιάσεις χαρτιού εκτυπώνοντας ή αντιγράφοντας και επικολλώντας τις εκφράσεις σας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα των Windows.