Problemi i primjeri za 1200

o teoriji krugova i elektroniki pomoću TINA

1200 problemi i primjeri

Na teoriji elektronike i elektronike

Zbirka TINA kružnih datoteka.

Morate instalirati TINA za otvaranje tih datoteka

Kliknite NARUČI za kupnju cijele zbirke.

1. DC KRUGOVI
TemaBroj krugova
1.1. Serija DC krugova19
1.2. Paralelni DC krugovi10
1.3. Serijski paralelni DC krugovi39
1.4. Snaga u DC krugu37
1.5. Riješite DC krug pomoću Y do zvijezde pretvorbe12
1.6. Izračun dva parametra porta30
1.7. Sklopovi koji sadrže dva ulaza5
1.8. DC krugovi koji sadrže kontrolirane izvore22
1.9. DC krugovi koji sadrže operativna pojačala21
1.10. Teoreme za DC krugova
1.10.1. Aktualna metoda podružnice11
1.10.2. Maksimalni prijenos snage12
1.10.3. Mrežna strujna metoda30
1.10.4. Metoda napona čvora41
1.10.5. Nortonova teorema23
1.10.6. slaganje61
1.10.7. Theveninova teorema20
2. AC KRUGOVI
TemaBroj krugova
2.1. Izvori s sinusoidalnim valnim oblikom 5
2.2. Mreže koje sadrže kondenzatore

7
2.3. Mreže koje sadrže induktore12
2.4. Složeni brojevi7
2.5. Otpor24
2.6. Serija RC krugova10
2.7. Sklopovi serije RL8
2.8. Paralelni RC krugovi4
2.9. Paralelni RL sklopovi4
2.10. Serijski RLC sklopovi10
2.11. Paralelni RLC krugovi7
2.12. Serijski paralelni RLC krugovi68
2.13. Rezonancija7
2.14. Faktor kvalitete i brzina prijenosa4
2.15. Ovlasti u AC strujnim krugovima36
2.16. transformatori30
2.17. Trofazni generatori16
2.18. AC strujni krugovi koji sadrže kontrolirane izvore4
2.19. AC krugovi koji sadrže operativna pojačala21
3. ANALIZA VREMENSKOG DOMENA
TemaBroj krugova
3.1. RC mreže
3.1.1. Mreže prvog reda21
3.1.2. Mreže drugog reda9
3.1.3. Mreže višeg reda2
3.1.4. Sklopovi koji sadrže kontrolirane izvore6
3.1.5. Sklopovi koji sadrže operativna pojačala8
3.2. RL mreže
3.2.1. Mreže prvog reda15
3.2.2. Mreže drugog reda3
3.2.3. Sklopovi koji sadrže kontrolirane izvore2
3.3. RLC mreže32

3.4. Problemi stabilnosti25
4. ANALOGNA ELEKTRONIKA
TemaBroj krugova
4.1. Aktivna opterećenja i trenutni izvori12
4.2. Aktivni filtri11
4.3. Pojačavajući uređaji20
4.4. pojačala25
4.5. Analogni krugovi14
4.6. Diferencijalna pojačala32
4.7. diode51
4.8. povratna veza10
4.9. Frekvencijski odziv16
4.10. Operacijska pojačala31
4.11. Operacijska pojačala i diode17
4.12. oscilatori27
4.13. Pojačala snage6
4.14. Tajmeri (555)13
4.15. tranzistori18
4.16. Razni15
4.17. Uvod u digitalnu elektroniku30
5. DIGITALNA ELEKTRONIKA
TemaBroj krugova
5.1. riđovke6
5.2. Booleovi zakoni11
5.3. Komparatori4
5.4. Dekoderi i davači10
5.5. Gates16
5.6. Pretvarači i međuspremnici7
5.7. višestruko isprepletanje5
5.8. premještanje8
5.9. okidači3
5.10. brojači21
5.11. Japanke9
5.12. Proizvedeni Ics26
5.13. Razni4
6. KONTROLIRATI
TemaBroj krugova
6.1. Zakašnjenja prvog reda4
6.2. Zastoji drugog reda1
6.3. kontroleri9
6.4. Mrtav vremenu4
6.5. operacije4
6.6. Nelinearna9


Kliknite NARUČI za kupnju cijele zbirke.