Online simulacija analognog kruga u TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

Analogna simulacija kruga u TINACloud-u vrlo je slična ovdje opisanoj offline verziji TINA-e https://www.tina.com/analog-simulation/ ali TINACloud možete pokrenuti u pregledniku bez instalacije i bilo gdje i na bilo kojoj platformi.

Pokušajte TINACloud u ugrađenom prozoru ispod.

Iz izbornika Analiza pokrenite AC Analysis i AC Transfer Characteristics ili Transient… da biste dobili dolje prikazane dijagrame.

Rezultat AC analize: Bode Plot
Rezultat AC analize: Bode Plot
Rezultat prolazne analize
Rezultat prolazne analize

Digitalna simulacija
VHDL simulacija
MCU simulacija
Simulacija mješovitog krugan
Interaktivni način rada