Urednik alatne trake komponenti

Urednik alatne trake komponenti

Jump to TINA Main Page & General Information 

Urednik alatne trake komponenti

S uređivačem Component Toolbar možete dodati vlastite komponente u TINA-inu alatnu traku.

Sada možete stvarati nove grupe i gumbe komponenti, a grupe i gumbe komponenti možete pomicati bilo gdje na alatnoj traci komponente.