Online simulacija sklopa mikrokontrolera pomoću TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINACloud podržava mnogo (PIC, AVR, Arduino, 8051, HCS, STM, ARM, TI-Tiva, TI-Sitara, Infineon-XMC) mikrokontrolera; dodaju se novi MCU-ovi. Možete vidjeti i modificirati program koji se izvodi u procesoru i, naravno, možete stvoriti vlastiti kod.

Modul simulacije MCU sklopa TINACloud vrlo je sličan onom načinu rada u offline verziji TINA-e opisanoj ovdje https://www.tina.com/microcontroller-circuits/

Pokretanje MCU koda

Sljedeći shematski je pomoću 16F73 PIC mikrokontrolera.

Kliknite sliku da biste pokrenuli ovaj krug na mreži s TINACloudom

Ovaj sklop jednostavno broji naprijed jedan po jedan. pritisni Iskopavanje kako biste vidjeli kako radi. Zaslon bi trebao napredovati jedan po jedan

Kliknite MCU komponentu, a zatim gumb… da biste vidjeli liniju "ASM koda"

Pojavit će se dijalog Svojstva s uređivim ASM kodom u njemu.