Online analiza buke pomoću TINACloud

TINAAnaliza buke oblaka određuje spektar buke kruga i može upućivati ​​buku na ulaz ili izlaz.

Mogu se izračunati i snaga šuma i omjer signala i šuma.

Kliknite sliku da biste pokrenuli ovaj krug na mreži s TINACloudom