Optimizacija

Optimizacija

Jump to TINA Main Page & General Information 

Korištenje TINAParametri nepoznatog kruga optimizacije mogu se automatski odrediti tako da mreža može proizvesti unaprijed definiranu ciljnu izlaznu vrijednost, minimalnu ili maksimalnu.

Optimizacija je korisna ne samo u dizajnu sklopova, nego iu nastavi, konstruiranju primjera i problema.

Optimizacija, slika 1