Shematski uređivač simbola

Shematski uređivač simbola

Jump to TINA Main Page & General Information 

Koristeći TINA shematski urednik simbola, možete stvoriti nove shematske simbole tako da možete dodati vlastite komponente sklopa u TINA.

Da biste stvorili nove simbole, postavite crte, lukove, pravokutnike i proizvoljne znakove bilo kojim fontovima, navodeći širinu, boju i boju područja.

Nakon crtanja simbola dodajete i definirajte veze s njim.

ŠEMATSKI UREDNIK SIMBOLA