SMPS krugovi

SMPS krugovi

Jump to TINA Main Page & General Information 

Strujni krugovi napajanja SMPS-a ili preklopnog moda važan su dio moderne elektronike. Teška analiza prijelaza potrebna za simulaciju takvog kruga može oduzeti puno vremena i pohrani računala. Kako bi podržao analizu takvih sklopova, TINA pruža moćne alate i načine analize.

Pretvarač sinkronog snopa

Korištenje statičkog stanja

Najviše dugotrajan dio analize SMPS kruga je da dosegne svoje stabilno stanje, kada se DC razina izlaznog napona ne promijeni i izlazni valni oblik ima samo mali periodični val. Da bi se to stanje automatski pronašlo, TINA ima Steady State Solver u izborniku Analysis.

Analiza ulaznog koraka

Jedna od standardnih analiza za SMPS sklopove je izračun odgovora na ulaznu promjenu kako bi se testirala sposobnost SMPS dizajna da regulira izlaz s promjenama koraka u ulaznoj liniji. To se može postići dodavanjem impulsa ulaznom naponu i provjeri izlaznih i drugih napona. Budući da je ulazna promjena relativna prema ustaljenom stanju, možemo je pokrenuti iz početnih vrijednosti ustaljenog stanja koje je izračunao TINA-in stabilizator stanja.

Analiza stupnja opterećenja

Druga standardna analiza je određivanje odgovora SMPS na brzu promjenu opterećenja. Koristeći simulaciju, odgovor na promjene opterećenja dobiva se dodavanjem strujnog impulsa na opterećenje i analizom izlaznih i drugih napona. Budući da je promjena opterećenja u odnosu na stabilno stanje, možemo je pokrenuti iz početnih vrijednosti ustaljenog stanja koje je izračunao TINA-in stabilizator stanja.

AC analiza

Za AC analizu i analizu stabilnosti možete koristiti tzv. Prosječni modeli predstavljaju metodu koja se temelji na usrednjavanju učinaka tijekom procesa prebacivanja. Rezultirajuće jednadžbe su linearne, stoga je metoda iznimno brza kako bi se nacrtale Bodeove i Nyquistove parcele potrebne za analizu stabilnosti. Imajte na umu da je za korištenje AC analize funkcije TINA-a potreban prosječni model, prijelazni modeli nisu primjenjivi i da će dati neprikladne rezultate.