Analiza tolerancije

Analiza tolerancije

Jump to TINA Main Page & General Information 

Elementima sklopa mogu se dodijeliti odstupanja za uporabu u Monte-Carlu ili analizama najgoreg slučaja. Rezultati se mogu statistički vrednovati pomoću očekivanih sredstava, standardnih devijacija i prinosa.

Pomicanjem pokazivača na određenu krivulju dobivaju se odgovarajuće vrijednosti komponenti tako da se mogu interpretirati ekstremni rezultati.

Modeli tolerancije za svaku komponentu omogućuju jednaku, Gaussovu ili opću distribuciju. Pomoću opće distribucije možete definirati asimetričnu toleranciju kao i skupnu toleranciju.

S skupnom tolerancijom možete čak i modelirati negativno praćenje, gdje će se vrijednosti komponente jedne skupine mijenjati u suprotnom smjeru od druge skupine.