Áramkörtervező eszköz a TINA-ban

Áramkörtervező eszköz a TINA-ban

A TINA nemcsak egy áramkörszimulátor, hanem egy igen hatékony áramkörtervező program is.

A TINA-val az áramkör tervezésének legegyszerűbb módja az áramkör válaszainak ellenőrzése szimulációval és az áramkörparaméterek módosítása mindaddig amig a hálózat létrehozza a célul kitűzött kimeneti értékeket. Ezen túlmenően a TINA számos eszközt is biztosít az áramkörök közvetlen tervezéséhez.

A TINA Circuit Design Tool (áramköri tervezőeszköz) az áramkör tervezési egyenleteit használja annak biztosítására, hogy a megadott bemenetek az előírt kimeneti választ eredményezzék. Az eszköz használatához a bemenetek és kimenetek, valamint az összetevők értékei közötti kapcsolat egyenleteinek megadása szükséges. Az eszközt többszöri és pontos megoldására használhatja a különböző követelmények esetén. A számított komponens értékeket a TINA automatikusan beállítja a kapcsolásban, és az eredmény szimulációval ellenőrizhető.

Például, a tervező eszköz ki tudja számítani egy erősítő kapcsolás visszacsatoló vagy egyéb ellenállás és kapacitás értékeit az előírt erősítés és sávszélesség paramétereknek megfelelően vagy ki tudja számítani egy tápegység áramkör komponenseinek az értékeit, teljesítve a kimeneti feszültség és hullámosság követelményeit.

A TINA Tervező eszköze hatékonyan támogatja tervezési dokumentációt a tervezési eljárás és az áramkör tárolásával.

Nagyon hasznos az elektronikus eszközöket gyártó cégek számára, áramköreik tervezésére és dokumentálására.

Nézzünk egy példát a tervező eszköz használatára, egy műveleti erősítőt tartalmazó áramkörön keresztül.

Nyissa meg az Invert Gain OPA350 Test Circuit Design.TSC áramkört a TINA Examples\Design Tool mappájából.

A TINA Áramkör szerkesztőjében (Schematic Editor) a következő áramkör jelenik meg:

A Design Tool segítségével az Rf és Vref értékeket a megadott Gain és DC kimeneti feszültség elérésére állítjuk be.

Most hívja be a tervezőeszközt a TINA Eszközök menüjéből.

A következő párbeszédablak jelenik meg:

Ne feledje, hogy a Tervező eszköz párbeszédpanelen a komponens paraméter nevére is lehet hivatkozni.

Például a Vout_DC sorban a maximális értéket V1-200m értékre állítjuk be, mondván, hogy az egyenáramú kimeneti feszültségnek legalább az 200mV-al kisebbnek kell lennie, mint az IC V1 tápfeszültsége.

Ha futtatni akarja a tervezési eljárást, nyomja meg a Zöld Futtatás gombot vagy az F9 gombot, vagy használja a Futtatás parancsot az eszköz menüjében.

Ha a TINA-t interaktív módban futtatja, azonnal láthatja a Tervező eszköz (Design Tool) által végrehajtott módosításokat.

Ha meg szeretné tekinteni a tervezési eljárást, nyomja meg a More (Több) gombot a párbeszédablakban.

Megjelenik a TINA Interpreterben írt tervezési eljárás kódja.

Most változtassuk meg a Gain bemeneti paramétert -1-re, Vout_DC-re 3V-re, és tervezzük újra az áramkört a Futtat paranccsal, vagy a zöld gomb vagy a billentyűzet F9 megnyomásával.

A kódrészben következőt fogja látni:

A: = 10 ^ (Aol / 20)
Rg: = Rscale
Rf: = - Gain * Rg * (1 + 1 / A) / (1 + Gain / A)
Rf = [1.0002k]
Vref: = Vout_DC / (1 + Rf / Rg)
Vref = [1.4998]

Az új értékek azonnal megjelennek az Áramkör szerkesztőben, barna színnel.

Nyomja meg a zöld DC gombot az egyenáramú kimeneti feszültség megjelenítéséhez:

Most futtassa az AC Transzfer analízist a Bode diagram kirajzolásához:

A Gain kis frekvencia 0dB, amely megfelel a megadott Vout / Vin = -1 értéknek.

Tovább példákat talál TINA Design Tool mappájában.

Bármely TINA áramkörben saját áramköri tervezési eljárást készíthet, és az áramkörrel együtt is mentheti.

Kapcsolódó oldalak:

Analóg áramkör szimuláció

Digitális szimuláció

VHDL áramkör szimuláció

Verilog áramkör szimuláció

Verilog-A-and-AMS-szimuláció

MCU áramkör szimuláció

Vegyes áramkör szimuláció

Interaktív áramkör szimulációs mód