NORTON SZÍNÉSZE

A TINACloud meghívásához kattintson az alábbiakra vagy érintse meg az alábbi példa áramköröket, és válassza ki az Interaktív DC módot az online elemzéshez.
Találjon alacsony költségű hozzáférést a TINACloudhoz a példák szerkesztéséhez vagy saját áramkörök létrehozásához

A Norton elmélete lehetővé teszi, hogy egy bonyolult áramkört egy egyszerű egyenáramkörrel helyettesítsünk, amely csak egy áramforrást és egy párhuzamosan csatlakoztatott ellenállást tartalmaz. Ez a tétel mind elméleti, mind gyakorlati szempontból nagyon fontos.

Összefoglalva elmondta, Norton elmélete szerint:

Bármely kétvégű lineáris áramkör helyettesíthető egy egyenáramkörrel, amely egy áramforrásból állN) és egy párhuzamos ellenállást (RN).

Fontos megjegyezni, hogy a Norton egyenértékű áramkör egyenértékűséget biztosít csak a terminálokon. Nyilvánvaló, hogy az eredeti áramkör és a Norton-egyenérték belső szerkezete, és így a jellemzői meglehetősen eltérőek.

A Norton-tétel használata különösen előnyös, ha:

  • Egy áramkör bizonyos részére szeretnénk koncentrálni. Az áramkör többi részét egy egyszerű Norton-egyenérték helyettesítheti.
  • Meg kell vizsgálnunk a különböző terhelési értékekkel rendelkező áramkört a terminálokon. A Norton-egyenérték használatával elkerülhetjük, hogy minden alkalommal elemezzük a komplex eredeti áramkört.

A Norton egyenértéket két lépésben tudjuk kiszámítani:

  1. Számítsa ki az R értéketN. Állítsa be az összes forrást nullára (a feszültségforrásokat rövidzárlatokkal és áramforrásokkal cserélje ki nyílt áramkörökkel), majd keresse meg a teljes ellenállást a két terminál között.
  2. Számítsuk ki az I értéketN. Keresse meg a rövidzárlatot a terminálok között. Ez ugyanaz az áram, amelyet a terminálok között elhelyezett ampermérővel mérünk.

Illusztrációként keressük meg a Norton egyenértékű áramkörét az alábbi áramkörhöz. 


Kattintson az / áramkörre a fenti áramkörre az on-line elemzéshez, vagy kattintson erre a hivatkozásra a Windows alatt mentéshez

A TINA megoldás bemutatja a Norton paraméterek kiszámításához szükséges lépéseket:

Természetesen a paraméterek könnyen kiszámíthatók az előző fejezetekben leírt sorozat-párhuzamos áramkörök szabályai szerint:

RN = R2 + R2 = 4 ohm.

A rövidzárlatot (a forrás visszaállítása után) az aktuális osztás segítségével lehet kiszámítani:

A kapott Norton egyenértékű áramkör:

További példák:

Példa 1

Keresse meg a Norton egyenértéket az alábbi áramkör AB termináljaira


Kattintson az / áramkörre a fenti áramkörre az on-line elemzéshez, vagy kattintson erre a hivatkozásra a Windows alatt mentéshez

Keresse meg a Norton-egyenérték áramát TINA-val úgy, hogy rövidzárlatot csatlakoztat a terminálokhoz, majd az egyenértékű ellenállást a generátorok kikapcsolásával.

Meglepő módon láthatjuk, hogy a Norton forrás lehet nulla áram.

Ezért a hálózat Norton-egyenértéke csak egy 0.75 Ohm ellenállás.

Példa 2 

Ez a példa azt mutatja, hogy a Norton egyenértékűvé teszi a számításokat.

Keresse meg az R ellenállás áramát, ha ellenállása:

1.) 0 ohm; 2.) 1.8 ohm; 3.) 3.8 ohm 4.) 1.43 ohm


Kattintson az / áramkörre a fenti áramkörre az on-line elemzéshez, vagy kattintson erre a hivatkozásra a Windows alatt mentéshez

Először keressük meg az R terminálpárhoz tartozó áramkör Norton-egyenértékét az R egy nyitott áramkör helyett.

Végül használja a Norton egyenértéket a különböző terhelések áramainak kiszámításához: