Szimbolikus analízis

Szimbolikus analízis

Jump to TINA Main Page & General Information 

A TINA szimbolikus analízise képlet formájában előállítja akár az átviteli függvényt akár az eredő ellenállást vagy impedanciát.

Az egyenáramú és a váltakozó áramú analízis során a TINA teljesen szimbolikus vagy félszimbolikus formában (egyes elemértékeket is felhasználva) állítja elő a képleteket, míg a tranziens analízis során az időfüggvényt határozza meg. Az áramköri változókra azok szimbolikus nevével, vagy az egyes elemek értékével lehet hivatkozni. A szimbolikus analízis segítségével kiszámíthatók és megrajzolhatók a lineáris áramkörök pólusai és zérusai.

A kifejezéseket kinyomtatva vagy a másolás - beillesztés paranccsal bármely Windows programba átmásolva nagy hatékonysággal készíthetünk oktatási- és vizsgaanyagot, könyvillusztrációt stb.

    X
    Örülök, hogy itt vagy Cégünk a DesignSoft Kft.
    Lehetővé teszi a csevegést, ha segítségre van szüksége a megfelelő termék megtalálásához vagy támogatásra.
    a wpchatıco