Toleranciaelemzés

Toleranciaelemzés

Toleranciákat rendelhetünk az áramköri elemekhez a Monte-Carlo-ban vagy a legrosszabb esetben. Az eredményeket statisztikailag értékelhetjük a várt eszközökkel, szórásokkal és hozamokkal.

A kurzor mozgatása egy adott görbere megkeresi a megfelelő összetevő értékeket, így a szélsőséges eredményeket értelmezhetjük.

Az egyes komponensek számára biztosított tolerancia modellek lehetővé teszik az egyenletes, Gauss vagy általános eloszlást. Általános eloszlás használatával aszimmetrikus toleranciát és csoport toleranciát határozhat meg.

A csoport toleranciával akár negatív nyomon követést is modellezhet, ahol az egyik csoport komponensértékei a másik csoport ellenkező irányában változnak.