Օգտագործողի կողմից սահմանված հուզմունքի խմբագիր

User Defined Excitement (ARB) խմբագիր

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA- ի թարգմանչի համար եւս մեկ օգտագործումը նշանակում է կամայական անալոգային եւ թվային ալիքի ձեւեր (ARB):

Թարգմանիչը թույլ է տալիս օգտագործել բոլոր ստանդարտ թվաբանական գործառույթները, սահմանել փոփոխականներ եւ ընթացակարգեր եւ հղում կատարել սխեմաների բաղադրիչների խորհրդանշական պարամետրերի անուններին:

Թվային ալիքի ձեւերը կարող են ստեղծվել որպես ժամանակի եւ տրամաբանության մակարդակ: Հետախույզը որոշվելուց հետո այն կարող է դրսեւորվել, հաստատվել եւ պահպանվել սկավառակում `հետագայում օգտագործելու համար:

Օգտագործեք այս գործիքները որպես ազդանշանի խմբագիր, ալիքի ձեւաչափի խմբագիր եւ կեղծել կամայական ազդանշանային գեներատորներ (ARB) կամ ալիքի ձեւ գեներատորներ:

Խրախուսական խմբագիր, ազդանշանի խմբագիր