עורך סרגל הכלים של רכיב

עורך סרגל הכלים של רכיב

Jump to TINA Main Page & General Information 

עורך סרגל הכלים של רכיב

בעזרת עורך Component Toolbar תוכל להוסיף רכיבים משלך לסרגל הכלים Component של TINA.

עכשיו אתה יכול ליצור קבוצות רכיבים חדשים ולחצנים ואתה יכול להזיז את קבוצות רכיבים ולחצנים בכל מקום על סרגל הכלים Component.