משוואה עורך

משוואה עורך

Jump to TINA Main Page & General Information 

טינה כולל טקסט ומשוואות העורכים עבור ביאורים שרטוטים, דיאגרמות פלט גרפיקה. באמצעות כלים אלה אתה יכול לעצב דוחות מקצועיים ומסמכים. מורים ותלמידים גם ימצאו בכך סיוע רב ערך בפתרון בעיות ובהכנת דוגמאות.

תכונה נוספת חזקה של TINA הוא המתורגמן שלה.

באמצעות עורך טקסט, ניתן להזין פונקציות שרירותיות ולפתור מערכות של משוואות לינאריות או להעריך אינטגרלים. המתורגמן יכול גם לעבד ולאחר מכן לצייר תוצאות קודמות ופרמטרים מעגל התייחסות.

עורך, תמונה 1