5. משולב היפוך ולא Inverting תשומות

משולב היפוך ו Inverting תשומות

המקרה הכללי של תצורת קלט הוא שילוב של שני המקרים הקודמים. כלומר, אנו מאפשרים הן תשומות הפוכה והן שאינן מהופכות. תצורה כללית מוצג באיור (13).

מגבר תפעולי אידיאלי, תמהיל משולב ואינפורמציה

איור 13- היפוך ולא תשומות Inverting

המעגלים הקודמים יכולים להיחשב כמקרים מיוחדים של בעיה כללית זו. הקשר הפלט נמצא על ידי יישום סופרפוזיציה כדלקמן. משוואה (29)

(29)

נגזר על ידי שילוב משוואה (17)

(17)

עם משוואה (25)

(25)

משוואה (29) מייצג תוצאה כללית אשר יהיה שימושי בניתוח מגוון רחב של מעגלים. עם משוואות זה מורכב, זה תמיד רעיון טוב כדי לוודא כי היחידות בכל צד של השוויון להתאים. אכן, היחידות משני צדי השוויון הן "וולט".