4. מפרט היצרנים

מפרט היצרן

מפרטים היצרן מספקים את המאפיינים של המגבר אופ בתנאים מבצעיים שונים. הפרמטרים העיקריים מוצגים בצורה טבלאית או גרפית. ייתכן שיש גם יישומים טיפוסיים המומלצים ליצרן עבור המגבר. פריטים אחרים המוצגים במפרט עשויים לכלול דוגמאות למעגלים החיצוניים הנדרשים לאיזון המגבר, או לשנות את תגובת התדר. זה יהיה הזמן המתאים להכיר את נספח שבו אנו להמחיש דוגמאות של גיליונות מפרט. ΜA741 כלול ויש לראות כדוגמה טיפוסית.

אופ-אמפר הם אבני הבניין צדדי לשימוש על ידי המעצב. כפי שאנו לחקור את היישומים השונים של אבני הבניין האלה, זה יהיה שימושי ביותר כדי לקבל את אחד העותקים האחרונים של היצרן ליניארי. זה מכיל את גיליונות מפרט שונים ומידע בעל ערך אחר עבור מגוון רחב של מגברים אופ ומעגלים משולבים לינאריים קשורים.