עורך סמל סכמטי

עורך סמל סכמטי

Jump to TINA Main Page & General Information 

באמצעות עורך סמל Schematic של TINA, ניתן ליצור סמלים סכמטיים חדשים, כך שתוכל להוסיף רכיבי מעגל משלך ל- TINA.

כדי ליצור סמלים חדשים, עליך למקם שורות, קשתות, מלבנים ותווים שרירותיים עם גופנים כלשהם, המציינים מילוי של שורות רוחב, צבע וצבע.

לאחר ציור הסמל, אתה מוסיף ומגדיר אליו חיבורים.

עורך סמל סמנטי