ספקטרום כלי ניתוח

ספקטרום כלי ניתוח

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA כולל כלים מתקדמים Spectrum Analysis, אשר ניתן לנצל הן במצב ניתוח או כמו סימולציה או בזמן אמת Spectrum Analyzer מכשירים וירטואליים.