ניתוח סימבולי

ניתוח סימבולי

Jump to TINA Main Page & General Information 

ניתוח סימבולי מייצר את הביטוי הסגור של פונקציית ההעברה, התנגדות שווה, עכבה או תגובה של רשתות לינאריות אנלוגיות.

במצב ניתוח DC ו- AC, TINA שואבת נוסחאות בצורה מלאה סימבולית או חצי סמלית. בניתוח זמני, התגובה נקבעת כפונקציה של זמן. משתנים מעגל ניתן הפניה או כשמות סמליים או לפי ערך על בסיס רכיב אחר רכיב. באמצעות ניתוח סימבולי, מוטות ואפסים של מעגלים ליניאריים ניתן לחשב ו זממו.

אתה יכול להכין ביעילות דוחות מצגות נייר על ידי הדפסה או על ידי העתקה והדבקה ביטויים שלך לכל תוכנית Windows.