ניתוח סובלנות

ניתוח סובלנות

Jump to TINA Main Page & General Information 

סובלנות ניתן להקצות אלמנטים המעגל לשימוש במונטה קרלו או במקרה הגרוע ביותר. התוצאות ניתנות להערכה סטטיסטית תוך שימוש באמצעים צפויים, סטיות תקן ותשואות.

הזזת הסמן אל עקומה מסוימת מאחזרת את ערכי המרכיבים המתאימים כך שתוצאות קיצוניות עשויות להתפרש.

דגמי הסובלנות הניתנים לכל רכיב מאפשרים התפלגות אחידה, גאוסית או כללית. באמצעות הפצה כללית, אתה יכול להגדיר סובלנות אסימטרית כמו גם סובלנות הקבוצה.

עם סובלנות הקבוצה, אתה יכול אפילו מודל שלילי מעקב, שבו ערכי רכיב של קבוצה אחת ישתנה בכיוון ההפוך של הקבוצה השנייה.