ონლაინი ანალოგური Circuit სიმულაცია TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINACloud- ში ანალოგური მიკროსქემის სიმულაცია ძალიან ჰგავს აქ აღწერილი TINA- ს ხაზგარეშე ვერსიას https://www.tina.com/analog-simulation/ მაგრამ TINACloud შეგიძლიათ აწარმოოთ ბრაუზერი გარეშე ინსტალაცია და ნებისმიერ ადგილას და ნებისმიერ პლატფორმებზე.

სცადეთ TINACloud ქვემოთ ჩაშენებული ფანჯარაში.

ანალიზის მენიუდან AC ანალიზი და AC გადაცემის მახასიათებლები ან გარდამავალი ... ქვემოთ დიაგრამების მისაღებად.

AC ანალიზის შედეგი: Bode ნაკვეთი
AC ანალიზის შედეგი: Bode ნაკვეთი
გარდამავალი ანალიზის შედეგი
გარდამავალი ანალიზის შედეგი

ციფრული სიმულაცია
VHDL სიმულაცია
MCU სიმულაცია
შერეული საბაჟო სიმულაციაn
ინტერაქტიული რეჟიმი