კომპონენტის Toolbar რედაქტორი

კომპონენტის Toolbar რედაქტორი

Jump to TINA Main Page & General Information 

კომპონენტის Toolbar რედაქტორი

კომპონენტის Toolbar რედაქტორთან ერთად შეგიძლიათ დაამატოთ თქვენი კომპონენტები TINA- ის კომპონენტის Toolbar- ში.

ახლა თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ახალი კომპონენტი ჯგუფები და ღილაკები და შეგიძლიათ კომპონენტის ჯგუფების და ღილაკების გადატანა კომპონენტის Toolbar- ში.