განტოლება რედაქტორი

განტოლება რედაქტორი

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA მოიცავს ტექსტს და განტოლების რედაქტორებს სქემითის, დიაგრამების და გრაფიკული გამოცემის ანოტირებისათვის. ამ ინსტრუმენტების გამოყენება შეგიძლიათ პროფესიონალური ანგარიშებისა და დოკუმენტების დიზაინით. მასწავლებლები და სტუდენტები ასევე იპოვიან ფასდაუდებელ დახმარებას პრობლემების გადაჭრისა და მაგალითების მომზადებაში.

თინა კიდევ ერთი ძლიერი თვისებაა მისი თარჯიმანი.

ტექსტური რედაქციის გამოყენებით შეგიძლიათ შეიყვანოთ თვითნებური ფუნქციები და შეასრულოთ ხაზოვანი განტოლების სისტემები ან შეაფასონ ინტეგრალები. თარჯიმანი ასევე შეუძლია დამუშავება და შემდეგ მივაღწიოთ წინა შედეგებს და საცნობარო ჩართულობის პარამეტრებს.

EQUATION რედაქტორი, სურათი 1