ოპტიმიზაცია

ოპტიმიზაცია

Jump to TINA Main Page & General Information 

გამოყენება TINAოპტიმიზაციის რეჟიმი უცნობი მიკროსქემის პარამეტრები ავტომატურად შეიძლება განისაზღვროს ისე, რომ ქსელს შეუძლია შექმნას წინასწარ განსაზღვრული სამიზნე გამომავალი ღირებულება, მინიმალური ან მაქსიმალური.

ოპტიმიზაცია სასარგებლოა არა მარტო მიკროსქემის დიზაინში, არამედ სწავლებისას, მაგალითებისა და პრობლემების შესაქმნელად.

ოპტიმიზაცია, სურათი 1