სიმულაციური შედეგების პრეზენტაცია

სიმულაციური შედეგების პრეზენტაცია

Jump to TINA Main Page & General Information 

დიაგრამა რედაქტორი

TINA- სთან ერთად შეგიძლიათ Bode ნაკვეთების, Nyquist დიაგრამების, გარდამავალი რეაგირების, ციფრული ტალღის ფორმებისა და ხაზოვანი ან ლოგარითმული სკალმების გამოყენებით სხვა პრეზენტაციები.

პრეზენტაციები ადვილად გამოიყენეთ TINA- ს თანამედროვე ნახაზების საშუალებით - თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ თქვენი ნაკვეთების დაბეჭდვა თინადან მოჭრილი, დაჭრილი და ჩასვით თქვენს საყვარელ სიტყვის დამუშავების პაკეტში, ან გადააგზავნოთ პოპულარული სტანდარტული ფორმატებით. მორგება მოიცავს ტექსტების, ღერძების და ნაკვეთის სტილის სრულ კონტროლს; მაგალითად, ხაზის სიგანე და ფერი, შრიფტები ყველა ზომისა და ფერისა და ავტომატური ან მექანიკური სკალირების თითოეული ღერძისათვის.