სპექტრი ანალიზი ინსტრუმენტები

სპექტრი ანალიზი ინსტრუმენტები

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA მოიცავს მოწინავე სპექტრის ანალიზს, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ორივე ანალიზის რეჟიმში ან როგორც მოდელირებული ან რეალურ დროში სპექტრის ანალიზატორი ვირტუალური ინსტრუმენტები.