სიმბოლური ანალიზი

სიმბოლური ანალიზი

Jump to TINA Main Page & General Information 

სიმბოლური ანალიზი აწარმოებს გადაცემის ფუნქციის დახურულ ფორმას, ეკვივალენტურ წინააღმდეგობას, დაბრკოლებას ან ანალოგური ხაზების ქსელის რეაგირებას.

DC და AC ანალიზის რეჟიმში, TINA გამომდინარეობს ფორმულები სრული სიმბოლური ან ნახევრად სიმბოლური ფორმით. გარდამავალი ანალიზის დროს, პასუხი განისაზღვრება დროის ფუნქციად. Circuit ცვლადები შეიძლება იყოს დამოწმებული როგორც სიმბოლური სახელები ან ღირებულება კომპონენტი- by- კომპონენტი საფუძველზე. სიმბოლური ანალიზის მეშვეობით, შეიძლება გათანაბრებული და დაგეგმილი იყოს წრფივი სქემების ბოძები და ზაროები.

შეგიძლიათ ეფექტურად მოამზადოს ანგარიშები და ქაღალდის პრეზენტაციები ბეჭდვით ან თქვენი Windows- ის პროგრამების ასლის გადაღებით.