Төзімділік талдауы

Төзімділік талдауы

Jump to TINA Main Page & General Information 

Төзімділік Монте-Карлода немесе ең нашар талдауларда қолдануға арналған схема элементтеріне тағайындалуы мүмкін. Нәтижелерді күтілетін құралдарды, стандартты ауытқуларды және кірістілікті пайдалану арқылы статистикалық түрде бағалауға болады.

Курсорды белгілі бір қисық сызыққа жылжыту төтенше нәтижелерді түсіндіру үшін тиісті құрамдас мәндерді шығарады.

Әр компонентке ұсынылатын толеранттылық үлгілері біркелкі, гаусс немесе жалпы тарату мүмкіндігін береді. Жалпы таратуды пайдалана отырып, асимметриялық төзімділікті, сондай-ақ топтық төзімділікті анықтауға болады.

Топтық төзімділікпен, бір топтың құрамдас мәндері басқа топтың қарсы бағытында өзгертілетін жерде теріс қадағалауды модельдеуге болады.