Колдонуучу аныкталган дүүлүгүү Editor

Колдонуучу аныкталган дүүлүгүү (ARB) Editor

Jump to TINA Main Page & General Information 

Тина бир котормочу үчүн дагы бир пайдалануу мыйзамсыз Аналогдук жана санариптик сигналдарды (ARB) аныктоо болуп саналат.

котормочу, сен бардык стандарттык санариптик милдеттерин колдонуп өзгөрмө жана жол-жоболорду аныктайт, ошондой эле райондук компоненттерин каймана параметр аттарын маалымат берет.

Digital сигналдарды эсеге жана логика ченемдерин ырааттуулук менен түзүлүшү мүмкүн. козголгондо аныкталган кийин, ал көрсөтүлгөн текшерилген, жана ар бир районго менен кийинчерээк колдонуу үчүн дискке сактала турган.

Бул куралдарды катары сигнал редактору колдонуу, толкундун редактору жана өзүм билемдик менен белги генератор (ARB) же толкундун генератор тууроочу.

Дүүлүгүү редактор, сигнал Editor