HDL Debugger: Отладка VHDL жана Verilog коддору

HDL Debugger: Отладка VHDL жана Verilog коддору

HDL программаларды мүчүлүштүктөрдү өзгөчө кыйын, анткени бул тилдерде атаандаш жол болуп саналат.

Тина зор өзгөчөлүгү HDL мүчүлүштүктөрдү азыр бөлүгү болуп саналат.

Сенин колуңдан келет:
  • VHDL жана Verilog коддору ыза билдирүү менен арыз (кадам)
  • бир арыз катары программасын ишке ашырат (Step ашуун)
  • Кошуу үзүлүү (ДЕМ чекити), туруктуу (START) чуркап үзүлүү барат.
  • Көйнөктөр барагында астында өзгөрмө, сигналдарды жана башка объекттерди жайгаштыруу жана мүчүлүштүктөрдү учурунда маанилүү экенин.
  • HDL мүчүлүштүктөрдү Терезенин ылдый жагындагы үзүлүү жана жергиликтүү өтмөктөрдүн баарын үзүлүү жана объекттерди көрүү.
HDL Debugger картинка 1