Mixed Mode келин

Spice - HDL - MCU биргелешип машыктыруучу

Mixed Mode келин

Spice - HDL - MCU биргелешип машыктыруучу

Jump to TINA Main Page & General Information 

ТИНА версия 8 жана андан жогору болгон жаңы күчтүү аралаш режими машыктыруучу кыймылдаткычын кирет. Ал X негизделгенSPICE MCU жана VHDL компоненттери менен узартылышы аралаш режими алгоритми. Сиздин микросхемалардын силер эркин Тина ар кандай окшош же санариптик компоненттерди аралаштыруу мүмкүн, анын ичинде microcontrollers (MCUs) жана макросторду менен Spice же VHDL мазмуну. Сиз MCUs кодду менен чымындан бул компоненттерин өзгөртө аласыз. ТИНА аналогиялык түрдө аналогдук бөлүктөрүн талданып, санариптик санариптик бөлүктөрүн жана жазуусу компоненттеринин арасында Interfaces түзөт. Бул Мезгилдештирүү жана тез жакындашуусу камсыз кылат.

анын бир нече мисалдар аркылуу режимин пайдалануунун бир нече себебин карап көрөлү.

VHDL менен толкундун муун жана Spice схем

Төмөнкү райондук сол SW-режими статусу жараша аналогдук синус же Sawtooth сигналын чыгарат.

Mixed Mode келин, сүрөт 1

микросхемы сол Digital Wave кутуча издөө столдо VHDL кодун камтыйт (Sine_LUT ) Синус толкун жана Sawtooth белги үчүн эсептегичин.

VHDL кодексинин маанилүү бөлүгү болуп саналат:

 process(Reset, Clk) 
   begin 
        if (Reset = ‘1’) then 
               Wave <= (others => ‘0’); 
               LUT_index <= 0; 
   elsif rising_edge(Clk) then 
   if (Enable = ‘0’) then 
     Wave <= (others => ‘0’); 
   elsif (Sel = ‘0’) then 
     Wave <= Sine_LUT(LUT_index); 
       else 
         Wave <= conv_std_logic_vector(LUT_index,5); 
       end if;
       if (LUT_index = LUT_index_max) then 
         LUT_index <= 0; 
       else 
         LUT_index <= LUT_index + 1; 
       end if;
   end if; 
   end process; 
   d0 <= Wave(0); d1 <= Wave(1); d2 <= Wave(2); d3 <= Wave(3); d4 <= Wave(4);

эсептегичтин санариптик чыгаруу схемасында ортосунда көрсөтүлгөн Тина боюнча 5 бит DA алмаштыргыч менен аналогдук сигналга айлантылат.

DAC синус толкун чыгаруу төмөн талону чыпкалуу тазаланышы керек. Биз колдонот Spice бир Sallen жылы TL081 модели opamp жана ачыш аз ашуу чыпкасы тарам. мүлк диалог боюнча Макро баскычын кириш жана ТИНА Макро ачылат билдирди. Эгерде Сиз, карап чыгып, мүмкүн зарыл, өзгөртүү Spice макро ичиндеги коду.

Бул жерде беш каршы чыгуу сигналдарды, анын ичинде толук кыдырып акыркы сигналдар болуп саналат. SW_MODE Sawtooth белги тандоо, жогорку абалда турат.

Биз төмөн SW-режими өзгөртүп, кайра Transient талдоо жүргүзүү, анда сигналдарды болуп төмөнкүлөр саналат:

аналогдук чыпкалуу таасирин көрүү үчүн, Дел баскычын ийилген басуу жана басуу менен салмактанып алынган d0 үчүн d4 ийри жок.

MCU көзөмөлдөгөн ИКИнин райондук

Тина аралаш режими симулятор гана MCUs мүмкүндүк берет, бирок ошол эле учурда, Тина китепканалардын бир сызыктуу же сызыктуу бөлүктөр жок. Мисалы, бир DC-DC алмаштыргыч, 5V калаап 13V DC айландыруу жана көтөрүүчү режимде иштеп түшүнгөн төмөнкү кыдырып, изилдеп көрөлү.

Төмөндө сигналдарды аналогдук бөлүктөрү жана MCU Тина менен өз ара кантип көрсөтөбүз.

жөнөкөй аналогдук жана санариптик компоненттен турган Mixed райондук үлгүсү