TINACloud колдонуп Analog микросхемалардын Online Symbolic талдоо

Online TINACloud каймана мааниде талдоо дароо аналогдук сызыктуу тармактарын өткөрүп берүү милдетинин, барабар каршылык, импеданстар, же жооп жабык түрү сөздөр өндүрөт. DC жана AC талдоо режимде, ТИНАCloud толук символдук же жарым-жартылай каймана түрүндө нерсени чыгат. убактылуу талдоо боюнча жооп берүү мөөнөтү бир милдети катары аныкталат. Райондук өзгөрмөлөр каймана аттары же бөлүгү менен компоненти негизинде наркы боюнча да келтирүүгө болот. каймана мааниде талдоо жүргүзүү аркылуу, сызыктуу микросхемалардын шыргыйлар сандарга эсептелет жана ойлоп калышы мүмкүн. Сиз натыйжалуу басып чыгаруу же басып жана ар кандай Windows Программанын сөздөрдү чаптоо менен отчетторун жана кагаз бет ачарлары болот.

TINACloud менен онлайн бул райондо иштетүү үчүн сүрөттү Click

Online өткөрүп берүү милдетинин жабык түрү сөздөр өндүрүүчү Symbolic талдоо