оптималдаштыруу

оптималдаштыруу

Jump to TINA Main Page & General Information 

колдонуу менен ТИНА.Ал оптималдаштыруу Mode белгисиз райондук параметрлери Тармак минималдуу же максималдуу аныкталган максаттуу чыгаруу баасын чыгара алат деген түрдө аныктоого болот.

Оптималдаштыруу райондук дизайны гана эмес, пайдалуу, бирок, окутуп, мисалдарды жана проблемаларды куруу.

Оптималдаштыруу, сүрөт 1