стресс талдоо

стресс талдоо

Jump to TINA Main Page & General Information 

Стресс анализи, мисалы, эң жогорку бийлик бөлүнүүнү жана максималдуу кубатуулуктагы жана учурдагы чегинен катары стресс шарттар бөлүктөрүн текшере аласыз.

Сиз бөлүктөрүнүн мүлк терезесинде же каталогго бул параметрлер орното аласыз.

ашыкча бөлүктөрү көп түтүн чыгарган, анткени талдоо бул түрү, ошондой эле түтүн талдоо деп аталат.

Ошондой эле талдоо стрессти талдоо иштетилген кутучасын белгилөө менен стресс талдоо жүргүзүү мүмкүн | Option диалог же талдоо меню.

Талдоо менюсунан DC же Transient анализин иштеп жатканда, компоненттердин тизмеси максималдык чектерин ашкан параметрлери менен бирге пайда болот.

Эгер тизмеде бир компонент басканда, схемалык диаграммадагы тиешелүү компоненти тандалып алынган жана кызыл айланат.

компоненттеринин максималдуу мааниси компоненти мүлк диалогдордун же курамдык каталогу параметр диалогдордун менен белгилениши мүмкүн. Эки компонентке эки Чыкылдаган тарабынан киргизилиши мүмкүн.

талдоо чуркап чейин, текшерет жана райондо компоненттерин максималдуу баалуулуктарын койду.
стресс талдоо