сабырдуулук талдоо

сабырдуулук талдоо

Jump to TINA Main Page & General Information 

Жол берилген Монте-Карло колдонуу үчүн райондук элементтер дайындалган же начар иши талдоого болот. натыйжалары статистикалык күтүлгөн каражаттарды, стандарттуу четтөөлөрдү, жана түшүм аркылуу бааланышы мүмкүн.

бир элдин көздөй курсорду жылдыруу өтө натыйжалары каралышы керек деп тиешелүү компоненти баалуулуктарды табат.

ар бир компонент каралган сабырдуулук моделдер бирдиктүү, Gaussian, же жалпы бөлүштүрүүгө мүмкүндүк берет. жалпы бөлүштүрүү колдонуп, ассиметриялуу толеранттуулукту, ошондой эле топтун толеранттуулукту аныктай алат.

топ сабырдуулук менен, сиз да бир топ бөлүгү баалуулуктар башка топтун башка жакка өзгөрөт терс көз салууну, мисал болот.