Optimizācija

Optimizācija

Jump to TINA Main Page & General Information 

Izmantojot TINAOptimizācijas režīma nezināmās shēmas parametrus var noteikt automātiski, lai tīkls varētu radīt iepriekš noteiktu mērķa izejas vērtību, minimālo vai maksimālo.

Optimizācija ir noderīga ne tikai ķēdes projektēšanā, bet gan mācībās, lai izveidotu piemērus un problēmas.

Optimizācija, attēls 1