Masalah & Contoh 1200

pada Teori Litar dan Elektronik Menggunakan TINA

Masalah dan Contoh 1200

Pada Litar Teori & Elektronik

Pengumpulan fail litar TINA.

Anda perlu memasang TINA untuk membuka fail ini

Klik ORDER untuk membeli keseluruhan koleksi.

1. CIRCUIT DC
TopicBilangan litar
1.1. Siri DC Litar19
1.2. Litar DC Selari10
1.3. Siri Litar Selari DC39
1.4. Kuasa dalam Litar DC37
1.5. Selesaikan Litar DC dengan menggunakan Y untuk penukaran bintang12
1.6. Pengiraan dua parameter pelabuhan30
1.7. Litar yang Mengandungi Dua Pelabuhan5
1.8. Litar DC yang mengandungi sumber terkawal22
1.9. Litar DC yang mengandungi penguat operasi21
1.10. Teorem bagi Litar DC
1.10.1. Kaedah Semasa Cawangan11
1.10.2. Pemindahan kuasa maksima12
1.10.3. Kaedah Semasa Mesh30
1.10.4. Kaedah Tegangan Nod41
1.10.5. Teorem Norton23
1.10.6. Superposition61
1.10.7. Teorem Thevenin20
2. SIRKUIT AC
TopicBilangan litar
2.1. Sumber dengan Gelombang Sinusoidal 5
2.2. Rangkaian Mengandungi Kapasitor

7
2.3. Rangkaian yang Mengandungi Induktor12
2.4. Nombor Kompleks7
2.5. Impedance24
2.6. Siri Litar RC10
2.7. Siri RL Siri8
2.8. Litar RC Selari4
2.9. Selari RL Litar4
2.10. Siri Litar RLC10
2.11. Litar RLC Selari7
2.12. Siri-Litar RLC Selari68
2.13. Resonans7
2.14. Faktor Kualiti dan Bandwith4
2.15. Kuasa dalam Litar AC36
2.16. Transformers30
2.17. Tiga fasa Penjana16
2.18. Litar AC mengandungi sumber terkawal4
2.19. Litar AC mengandungi Penguatkuasaan Operasi21
3. ANALISIS DOMAIN TIME
TopicBilangan litar
3.1. Rangkaian RC
3.1.1. Rangkaian Perintah Pertama21
3.1.2. Rangkaian Perintah Kedua9
3.1.3. Rangkaian Pesanan Tinggi2
3.1.4. Litar Mengandungi Sumber Kawalan6
3.1.5. Litar yang Mengandungi Penguatkuasaan Operasi8
3.2. Rangkaian RL
3.2.1. Rangkaian Perintah Pertama15
3.2.2. Rangkaian Perintah Kedua3
3.2.3. Litar Mengandungi Sumber Kawalan2
3.3. Rangkaian RLC32

3.4. Masalah kestabilan25
4. ANALOG ELECTRONICS
TopicBilangan litar
4.1. Beban Aktif dan Sumber Semasa12
4.2. Penapis Aktif11
4.3. Peranti menguatkan20
4.4. Amplifier25
4.5. Litar Analog14
4.6. Amplifier Berbeza32
4.7. Diod51
4.8. Maklumbalas10
4.9. Respons Frekuensi16
4.10. Penguatkuasaan Operasi31
4.11. Penguatkuasaan Operasi dan Diod17
4.12. Oscillators27
4.13. Amplifier Kuasa6
4.14. Pemasa (555)13
4.15. Transistor18
4.16. Pelbagai15
4.17. Pengenalan kepada Digital Electronics30
5. ELECTRONICS DIGITAL
TopicBilangan litar
5.1. Penambah6
5.2. Undang-undang Boolean11
5.3. Perbandingan4
5.4. Decoder dan Encoders10
5.5. Gates16
5.6. Inverters and Buffers7
5.7. Multiplexer5
5.8. Peralihan8
5.9. Pencetus3
5.10. Kaunter21
5.11. Selipar9
5.12. Ics yang dikeluarkan26
5.13. Pelbagai4
6. KAWALAN
TopicBilangan litar
6.1. Perintah Pertama Lags4
6.2. Perintah Kedua Lags1
6.3. Pengawal9
6.4. Masa mati4
6.5. Operasi4
6.6. Bukan linear9


Klik ORDER untuk membeli keseluruhan koleksi.