Simulasi Litar Analog dalam talian di TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

Simulasi Litar Analog di TINACloud sangat mirip dengan versi offline TINA yang diterangkan di sini https://www.tina.com/analog-simulation/ tetapi TINACloud anda boleh menjalankan dalam pelayar tanpa sebarang pemasangan dan di mana sahaja dan pada mana-mana platform.

Cuba TINACloud dalam tetingkap terbenam di bawah.

Dari menu Analisis dijalankan Analisis AC dan Ciri Pemindahan AC atau Transient ... untuk mendapatkan gambar rajah di bawah.

Hasil Analisis AC: Bode Plot
Hasil Analisis AC: Bode Plot
Hasil Analisis Transien
Hasil Analisis Transien

Simulasi Digital
Simulasi VHDL
Simulasi MCU
Simulasi Litar bercampurn
Mod Interaktif