Sistem komunikasi analog dan digital

SISTEM KOMUNIKASI ANALOG DAN DIGITAL

E-Book, Analog dan Sistem Komunikasi Digital

Sistem Komunikasi Analog dan Digital
Oleh Martin S. Roden
Edisi Elektronik 5th

Buku yang sangat baik ini, pengenalan sistem komunikasi analog dan digital, menekankan prinsip penyatuan yang mengatur semua bentuk komunikasi, sama ada analog atau digital. Walaupun buku itu mengambil pendekatan sistem matematik untuk semua fasa perkara ini juga berkaitan dengan aplikasi litar kontemporari yang kini boleh didapati di TINA dengan satu klik tetikus dari edisi elektronik buku ini yang diterbitkan oleh DesignSoft.

Jadual Kandungan

1. PENGENALAN
Preview, 1
1.1. Keperluan untuk Berkomunikasi - Sejarah, 2
1.2. Persekitaran, 3

1.3. Jenis Isyarat, 15
1.3.1. Analog Berterusan, 15
1.3.2. Sampel analog, 16
1.3.3. Isyarat Digital, 16
1.4. Unsur-unsur Sistem Komunikasi, 17

1.5. Pensampelan, 19
1.5.1. Kesilapan dalam Sampling, 27
1.6. A / D dan D / A Conversion, 34
1.6.1. Pengkuantas, 37
1.7. Teorem Kapasiti Saluran Shannon, 49

Masalah, 56

2. TRANSMISI BASEBAND
Preview, 62
2.1. Baseband Analog, 63
2.2. Baseband Diskret, 64
2.2.1. Modulasi Amplitud Pulse, 64
2.2.2. Pembahagian Bahagian Masa, 69
2.2.3. Gangguan Intersymbol dan Crosstalk, 73
2.2.4. Modulasi Lebar Pulse, 77
2.2.5. Modulasi Pos Pulse, 81
2.3. Baseband Digital, 82
2.3.1. Format Isyarat, 82
2.3.2. Modulasi Kod Pulse (PCM), 95
2.3.3. M-ary Baseband, 104
2.3.4. Pembahagian Bahagian Masa, 105
2.3.5. Delta Modulation, 106
2.3.6. Teknik Penukaran A / D lain, 111
2.4. Penerima, 115
2.4.1. Penerimaan Baseband Analog, 116
2.4.2. Penyampaian Baseband Diskret, 116
2.4.3. Penerimaan Baseband Digital, 118
2.4.4 Intersymbol Interference Revisited, 138
2.5. Prestasi, 145
2.5.1. Baseband Analog, 145
2.5.2. Baseband Diskret, 149
2.5.3. Baseband Digital, 152
Aplikasi 2.6, 187
2.6.1. Telefon - Loop Tempatan, 187
2.6.2. Televisyen Circuit Tertutup, 188
2.6.3. Rakaman Digital - CD, 194

Masalah, 198

3. PEMULIHAN PILIHAN
Preview, 214
3.1. Konsep Modulasi, 215
3.2. Modulasi Amplitud, 217
3.2.1. Double Sideband Suppressed Carrier, 217
3.2.2. Double Sideband Transmitted Carrier, 223
3.2.3. Sideband Tunggal, 230
3.2.4. Sideband Vestigial (VSB), 231
3.2.5. ASK dan MASK, 233
3.3. Modulator, 236
3.3.1. Double Sideband, 236
3.3.2. Modulator Sideband Tunggal, 247
3.3.3. Sideband Vestigial (VSB), 250
3.3.4. Modulator ASK Digital, 251
3.4. Demodulator, 253
3.4.1. Demodulation koheren, 253
3.4.2. Pemulihan Pengangkut di AMTC, 264
3.4.3. Demodulation yang tidak ikhlas, 266
3.4.4. Modulator IC dan Demodulator IC, 275
3.5. Prestasi, 276
3.5.1. Pengesanan Koheren, 277
3.5.2. Pengesanan yang Tidak Memihak, 288
3.6. Pertimbangan Reka Bentuk, 295
3.6.1. Reka Bentuk Analog Perdagangan, 296
3.6.2. Perdagangan Reka Bentuk Digital, 297
3.6.3. Keperluan Reka Bentuk Komunikasi Digital, 299
3.7. Aplikasi, 302
3.7.1. Siaran AM, 302
3.7.2. Televisyen, 307
3.7.3. Telefon Selular, 310

Masalah, 313

4. MODULASI FREKUENSI
Preview, 327
4.1. Modulasi Frekuensi, 328
4.1.1. Frekuensi Sejurus, 328
4.1.2. FM Narrowband, 330
4.1.3. Wideband FM, 335
4.1.4. Kekerapan Shift Keying (FSK), 346
4.1.5. MFSK, 349
4.2. Modulator, 350
4.2.1. Modulator Analog, 350
4.2.2. Modulator Digital (FSK), 354
4.3. Demodulator, 356
4.3.1. Demodulator Analog, 356
4.3.2. Demodulator digital, 367
4.4. Prestasi, 369
4.4.1. Analog, 369
4.4.2. Digital, 378
4.5. Aplikasi, 387
4.5.1. Penyiaran FM dan FM Stereo, 387
4.5.2. MODEMS, 391
4.5.3. Dailan Multifrequency Dual-Tone (DTMF), 394
Masalah, 395

5. MODULASI FASA
Preview, 404
5.1. Modulasi Fasa Analog, 404
5.1.1. PM Narrowband, 405
5.1.2. Wideband PM, 407
5.2. Modulasi Fasa Digital, 412
5.2.1. PSK, 412
5.2.2. MPSK, 417
5.2.3. DPSK, 421
5.3. Modulator, 422
5.3.1. Analog, 422
5.3.2. Digital, 424
5.4. Demodulator, 426
5.4.1. Analog, 426
5.4.2. Digital, 426
5.5. Prestasi, 434
5.5.1. Analog, 434
5.5.2. Digital, 438
5.6. Aplikasi, 446
5.6.1. MODEMS, 446
Masalah, 448

6. SYSTEM HYBRID
Preview, 455
6.1. Analog, 455
6.1.1. QAM, 455
6.1.2. AM Stereo, 458
6.2. Digital, 463
6.2.1. Design Tradeoffs, 463
6.2.2. QAM, 464
6.3. MODEMS, 469

Masalah, 470

LAMPIRAN A: ANALISIS FOURIER
A.1. Fourier Series, 471
A.2. Transform Fourier, 474
A.3. Fungsi Singularity, 477
A.4. Konvolusi, 482
A.4.1. Teorem Parseval, 485
A.5. Sifat-sifat Transformasi Fourier, 486
A.5.1. Nyata / Imaginer-Malah / Ganjil, 486
A.5.2. Shift Masa, 487
A.5.3. Shift Frekuensi, 488
A.5.4. Linearity, 488
A.5.5. Teori Modulasi, 488
A.6. Fungsi Berkala, 489

LAMPIRAN B: SISTEM LINEAR
B.1. Fungsi Sistem, 493
B.2. Penapis, 496
B.2.1. Penapis Lowpass Ideal, 497
B.2.2. Penapis Bandpass yang ideal, 499
B.3. Penapis Praktikal, 501
B.3.1. Penapis Lowpass, 501
B.3.2. Penapis Bandpass, 506
B.4. Penapis Aktif, 508
B.5. Masa Bandwidth Produk, 510

LAMPIRAN C: KEBEBASAN DAN BAWAH
C.1. Elemen Asas Teori Kemungkinan, 514
C.1.1. Kemungkinan, 514
C.1.2. Probabilities bersyarat, 516
C.1.3. Pembolehubah rawak, 518
C.1.4. Fungsi Ketumpatan Kebarangkalian, 520
C.1.5. Nilai yang Diharapkan, 522
C.1.6. Fungsi Variabel Rawak, 525
C.2. Fungsi Densiti yang Sering Ditemui, 528
C.2.1. Variabel Rawak Gaussian, 528
C.2.2. Fungsi Ketumpatan Rayleigh, 533
C.2.3. Pemboleh ubah rawak yang eksponen, 535
C.2.4. Fungsi Ketumpatan Ricean, 535
C.3. Proses Rawak, 536
C.4. Bunyi Putih, 546
C.5. Bunyi sempit, 547
C.6. Penapis yang Dipadankan, 553

LAMPIRAN D: JADUAL TRANSFORMASI FOURIER, 559

LAMPIRAN E: Q FUNCTION AND ERROR FUNCTION, 561

LAMPIRAN F: PERISIAN SIMULASI, 564

LAMPIRAN G: RUJUKAN, 566