Matrik Flowcode

Matrik Flowcode

Jump to TINA Main Page & General Information 

Flowcode membolehkan anda dengan cepat dan mudah membangunkan sistem elektronik dan elektromekanik yang kompleks. Alat pengaturcaraan grafik membolehkan mereka yang mengalami sedikit pengalaman untuk mengembangkan sistem dalam beberapa minit.

Flowcode adalah persekitaran pembangunan bersepadu maju (IDE) untuk pembangunan sistem elektronik dan elektromekanik. Jurutera-kedua-dua profesional dan akademik menggunakan Flowcode untuk membangunkan sistem untuk kawalan dan pengukuran berdasarkan mikrokontroler atau pada muka perindustrian lasak menggunakan komputer peribadi Windows yang serasi.

Flowcode sangat sesuai untuk peranti PIC pengaturcaraan termasuk Microchip's 8bit, 16bit dan 32 pelbagai mikrokontroler. Ia juga penyelesaian yang mudah dan berkesan untuk pengaturcaraan pengaturcaraan ATMel AVR, Arduino dan ARM.

Kod MCU HEX yang dijana oleh Flowcode boleh dimuat naik ke MCU di TINA dan digunakan dalam litar mod campuran.

Anda boleh membeli Flowcode bersama-sama dengan TINA sebagai satu bundle untuk harga yang menggalakkan.

Anda boleh mencari contoh aplikasi dalam:

Examples\Microcontrollers\Matrix Flowcode folder of TINA
Matrik Flowcode, imej 1

Untuk maklumat lanjut mengenai klik Flowcode http://www.matrixtsl.com/flowcode/

Flowcode adalah produk Matrix Technology Solutions Ltd. http://www.matrixtsl.com/