Simulasi litar Mikrokontroler dalam talian menggunakan TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINACloud menyokong banyak (PIC, AVR, Arduino, 8051, HCS, STM, ARM, TI-Tiva, TI-Sitara, Infineon-XMC) mikrokontroler; MCU baru sentiasa ditambah. Anda boleh melihat dan mengubah suai program yang berjalan di pemproses dan, tentu saja, anda boleh membuat kod anda sendiri.

Mod simulasi litar MCU TINACloud sangat mirip dengan mod yang sama dalam versi offline TINA yang diterangkan di sini https://www.tina.com/microcontroller-circuits/

Menjalankan kod MCU

Skema berikut menggunakan mikrokontroler PIC 16F73.

Klik gambar untuk menjalankan litar ini dalam talian dengan TINACloud

Litar ini hanya menghitung satu demi satu. Tekan butang Dig butang untuk melihat bagaimana ia berfungsi. Paparan harus melangkah maju satu demi satu

Klik komponen MCU dan kemudian ... untuk melihat baris "kod ASM"

Dialog Atribut akan muncul dengan kod ASM yang boleh diedit di dalamnya.