Analisis Bunyi

Analisis Bunyi

Jump to TINA Main Page & General Information 

Di TINA terdapat dua model analisis bunyi yang ada:

  • Isyarat kecil AC Analisis Bunyi
  • Analisis Kebisingan Transien

Isyarat kecil AC Analisis Bunyi

Dalam mod Analisis ini TINA mengira sumbangan bunyi komponen litar dan kemudian membentangkannya merujuk kepada output dalam domain kekerapan.

Perubahan turun naik bunyi rawak dianalisis secara statistik, memandangkan purata domain waktu menjadi sifar, manakala varians dan jumlah kotak tidak sifar.

Hasil analisa bising boleh dipaparkan dan dicetak melalui pelbagai frekuensi yang serupa dengan gambarajah Bode analisis AC.

Analisis Kebisingan Transien

Kesan bunyi biasanya disimulasikan dengan analisis bunyi AC linear yang juga boleh didapati di TINA. Walau bagaimanapun, apabila bunyi bising mempengaruhi tingkah laku sistem dalam cara tidak linear, analisis bunyi linear tidak lagi memuaskan dan analisis bunyi sementara, yang merupakan simulasi dalam domain waktu, adalah perlu.

Berikut adalah beberapa contoh:

Analisis bising litar pengayun

Analisis kesan bunyi dalam litar digital

Analisis litar dengan isyarat input yang bising

Analisis sistem dengan nisbah isyarat rendah ke bunyi

Penjana voltan dan semasa TINA kini termasuk isyarat bunyi putih yang boleh diizablekan, dan dalam folder Analisis Bunyi rangkaian aplikasi TINA tersedia untuk menghasilkan isyarat bunyi khas yang khas, yang menjadikan analisis bunyi sementara mungkin

Analisis Bunyi, Bunyi Oscillator Relaksasi